Пути кластеризации экономики с целью повышения конкурентоспособности Запорожской области Международная Фундация содействия рынку (мфср) Союз экономистов Украины (сэу) Торгово-промышленная палата Украины (тппу) ОАО «Укримпэкс» - страница 8


п/п

Індикатори

Бердянськ

Енергодар

Запоріжжя

Мелітополь

Токмак

2005

2009

2005

2009

2005

2009

2005

2009

2005

2009
«Потенціал кластеризации»1

Основні напрямки виробництва конкурентної продукції на території району (їх взаємозв’язок)

Виробництво неметалевої мінеральної продукції (будівництво); харчова промисловість (санаторно-курортна);машинобудування (транспорт)
Енергосбереження

Машинобудування, с/г виробництво (рослинництво, переробка)

АПК (переробка овочів)

2

Учасники процесів виробництва конкурентної продукції

Осн.виробники, спеціалізовані структуриОсновні виробники, спеціалізовані структури, іноземні партнери (Німеччина)

Осн.виробники, спеціалізовані структури

Осн.виробникиТов Гора Україна

3

Наявність ВНЗ, наукових структур

4

4

1

1

44

41

6

6

2

2

4

Наявність міжфірмової кооперації
Кооперація у виробництві запчастин, тари, в переробці с/г продукції, налагодження виробництва нових видів продукції


-співпраця між виробниками та допоміжними організаціями на основних напрямкахВідбуваласяУкладання договорів

Укладання договорів. Розширення зв’язків


-співпраця з освітніми закладами

Підготовка спеціалізованих кадрів

ВідбуваласяПошук ідей – ВНЗ. Пошук збуту - ІТ


-співпраця з конкурентамиВідбувалася


-взаємодія з регіональними орг. влади

Освітні програми

ВідбуваласяОсвітні програми-інноваційна активність підприємств

5

8

Не відбувалась

Набирає розвиткуНе відбувалась

Набирає розвитку-Наявність компонентів потенційн. кластерів(сильні і слабкі сторони виробництва, можливості й обмеження))

Промислове виробництво;розвинена мережа банківських установ; науковий потенціал

Сильні сторони міста: наявність вільних виробничих площ та вільних земельних ділянок; велика питома вага пром-ті та трудов. ресурсів;забезпечен. енергоресурсами; стабільність вироб-ва; висока частка молоді у віковій структурі населення; позитивний імідж підприємця.


Таб.1. (продовження) Показники готовності міст Запорізької області до процесу кластеризації


Таб.2.1.1. Показники готовності районів Запорізької області до процесу кластеризації
п/п

Індикатори

Бердянський р-н

^ Василівський р-н

Великобілозерський р-н

Веселівський р-н

2005

2009

2005

2009

2005

2009

2005

2009
«Прибуток»

1

Валовий регіональний продукт

(млн. грн.)

2

Валова додаткова вартість (тис. грн.)

3

Середній рівень залучення кредитних

ресурсів банків (млн. грн.)9,80

4,20

4

Рівень зареєстрован. безробіття (%)
0,90

5,20

3,40

9,10

4,30

5,80

4,30

5

Середня місячна заробітна плата (грн.)

510,00

1267,00

457,03

1125,29

472,031394,88

570,00

1247,00

6

Наявність патентів на винаходи

(к-сть)

0

0

0

0

0

0

0

0
З них використовуються (к-ть)

0

0

0

0

0

0

0

0
«Внесок»

1

Населення/сільського (тис.осіб)

30,60

29,80

70,4/30,9

67,3/28,5

8,90

8,50

23,70

22,50

2

Зайнятість в структурі High-Tech (% від загальної кількості працюючих)0

0

3

Рівень освіти:
- початкова (кількість закладів)
3,74

1,00

1,00

0,57

0,58

15

16
- середня (кількість закладів)
8,42

34,00

32,00

6,20

6,22

21

19
- вища (кількість закладів)
2,06

0

0

0,48

0,684

Інвестиції в основний капітал (тис.грн.)2227,50

3710,30

3705,00

9938,005

Витрати на R&D (тис.грн.)0

0

6

Персонал в структурі R&D (к-сть)0

0

7

Інфраструктура:
- дороги (км)

439,20

439,20

432,40

432,40

81,00

84,00

196,70

196,70
- Інтернет (к-сть користувачів)
0,02

309,00

2082,00

0,10

0,30

5%

13%

6834872014187133.html
6834996961701240.html
6835088937565386.html
6835260771309442.html
6835453704730166.html