Baltijas Starptautiskā Akadēmija - страница 8

^ EBSCO http://search.ebscohost.com

EBSCO – daudznozaru datu bāze, kas sastāv no vairākām pilntekstu un apskatu datu bāzēm humanitārās, sociālajās un eksaktajās zinātnēs: Academic Search Complete, Business Source Complete, ERIC, Health Source - Consumer Edition, Health Source: Nursing/Academic Edition, Library, Information Science & Technology Abstracts, MasterFILE Premier, MEDLINE, Newspaper Source, Regional Business News.

EBSCO ir pašlaik populārākā un visvairāk izmantotā ārzemju datu bāze.

^ HeinOnline + FILR http://www.heinonline.org
Ārzemju starptautisko tiesību avotu datu bāze iekļauj nozīmīgākās publikācijas starptautiskajās tiesībās, aptverot prominentas starptautisko tiesību gadagrāmatas no visas pasaules, tāpat Amerikas Starptautisko tiesību asociācijas un Hāgas Starptautiskās tiesas, kā arī citu respektablu institūciju publikācijas.


^ Latvijas Vēstnesis www.lv.lv
Elektroniskā versija

Latvijas Vēstnesis – LR oficiālā laikraksta “Latvijas Vēstnesis”

tiešsaistes versija, kurā iespējams meklēt informāciju arhīvā no

1993. gada. Pieejami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un tā

pielikumos publicēto likumdošanas aktu un rakstu pilnie teksti.


^ Financial Times www.ft.com

Elektroniskā versija


Avīzes “Financial Times” elektroniskā versija, kā arī aktīvais ziņu portāls.

Letonika www.letonika.lv


Letonika – Interneta serviss, kurā vienuviet apkopoti nozīmīgākie uzziņu un

enciklopēdiskie resursi par Latviju latviešu valodā. Letonika ietver Latvijas

Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās

datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju “Latvijas vēsture” un indeksētu Interneta

lappušu katalogu.

^ Lursoft www.lursoft.lv
Lursoft laikrakstu bibliotēka ir apjomīgs Latvijas laikrakstu publikāciju un ziņu

aģentūras BNS krājums Internetā, kas ik dienas tiek papildināts ar tūkstošiem

jaunu publikāciju no laikrakstu jaunākajiem numuriem. Pieejami vairāk kā 40

Latvijā publicētie izdevumi. Apkopoto pilnteksta publikāciju skaits – vairāk 3

miljoni vienību.

^ NAIS

Normatīvie akti pa tematiem no NAIS datu bāzes.

Pieejamas tikai BSA bibliotēkā.


Кодекс

Normatīvie akti pa tematiem no Кодекс datu bāzes, krievu valodā.

Pieejamas tikai BSA bibliotēkā.

^ RUBRICON www.rubricon.com

RUBRICON – universāla uzziņu izdevumu pilntekstu datu bāze, kurā veiksmīgi

apvienota meklēšana vairāk nekā 60 nozīmīgākajās Krievijas enciklopēdijās,

vārdnīcās, rokasgrāmatās un saistītajos Internet resursos.


^ УИС РОССИЯ http://www.cir.ru

Datu bāze pētījumiem un izglītībai ekonomikas, vadības, socioloģijas, filozofijas,

politoloģijas, lingvistikas, starptautisko attiecību un citu humanitāro zinātņu jomā.

Informācijas avotu skaits nepārtraukti pieaug.


^ Bibliotēkas lasītāju apkalpošanas organizācija:

 

BSA grāmatu fonds atrodas lasītavās;

Bibliotēkas darba laiks ir ļoti izdevīgs gan dienas, gan vakara nodaļas studentiem;

Bibliotēkas izmantošanas noteikumi reglamentē grāmatu izdošanu lasītājiem;

Informācijas bukleti;

Studentu aptaujas.


^ BSA telpu raksturojums

Studiju programmas īstenošanai tiek izmantotas BSA ēkas: Rīgā, Lomonosova ielā 1/24, un Lomonosova ielā 4 .

Lomonosova iela 1/24

Lomonosova iela 4


Telpu skaits

Kv.m.

Telpu skaits

Kv.m.

Studiju un zinātniskā darba telpas

24

1129.3

30

1355

Bibliotēka

4

207

-

-

Datorklases

2

101.5

7

235

Administrācijas telpas

3

65

28

757

Kafejnīca

1

113

1

117

Sporta un atpūtas telpas

1

640

-

-

Pārējas telpas

7

97

25

9682417.8
3432^ Akadēmiskā personāla sastāvs


Bakalaura programmā ir plānoti kopumā 15 pasniedzēji (14 pasniedzēji ievēlēti), 9 pasniedzējiem ir doktora grāds.

Pasniedzējiem ir liela darba pieredze, kā arī zinātniskie darbi saistībā ar pasniedzamajām disciplīnām. Sīkāka informācija par programmas pasniedzējiem ir sniegta tabulā, bet radošās biogrāfijas (Curriculum Vitae) ir pielikumā.


Npk

Vārds, Uzvārds

Grāds, iegūšanas vieta

Pasniedzamie

priekšmeti

Akad.amats

(ja profesors, kur ievēlēts)

Pamatievēlēšanas vieta

1

Mihails Adjutovs

Dr.Sc.Math, LU

Grafu teorija

Algoritmu teorija

Kombinatorika

Diskrētā matemātika

docents

BSA

2

Vladimirs Bagirovs

doktorants, Baltkrievijas Valsts Ekonomikas universitāte, Minska

Intelektuālās tiesības

docents

BSA

3

Boriss Borisovs

specialists,

Vissavienības Valsts kinematogrāfijas institūts, Maskava

Audiovizuala komunikācija

docents

BSA

4

Vsevolods Kačans

Dr.Phil, LU

Loģika

as.prof., LU

BSA

5

Leons Kagans-Barskis

Dr.Sc.Ing., RTU

Vabūtību teorija

docents

BSA

6

Igors Lemberskis

Dr.Sc.Ing., RTU

Operētājsistēmas

Mikroprocesori un iebūvētās sistēmas

Programmēšana “Assembler” valodā

Tīmekļa programmēšana

Datoru arhitektūra

Ciparu un VLSI shēmu loģika

VHDL valoda

VHDL valoda – projects

Elektriskās ķēdes

Shēmu loģiskā projektēšana

as.prof., RTU

BSA

7

Olga Pravarne

Dr. Oec, LU

Grāmatvedība

docente

BSA

8

Geršons Breslavs

Dr. Habil. Psych., MVU

Psiholoģija

as.prof.

PA

9

Nadežda Rešetilova

specialiste, RPI

Eiropas darba tiesības

docente

BSA

10

Natalija Sotikova

doktorante, BSA

Zinātniskā un tehniskā latviešu valoda

docente

BSA

11

Svetlana Stradiņa

Dr.oec., LU

Menedžments

docente

BSA

12

Vladimirs Streļčonoks

Dr.Sc.Ing, Rīgas Aviācijas Universitāte

Modernie tīkli

Datu bazes

Informatīvo tehnoloģiju pielietošana menedžmentā

prof., LU

BSA

13

Ludmila Vlasikova

Mg. Paed. , LU

Zinātniskā un tehniskā angļu valoda

docente

BSA

14

Ludmila Zadornova

Mg. Paed. , LU

Zinātniskā un tehniskā angļu valoda

docente

BSA

15

Jekaterina Žukovska

Dr. Sc.Ing., RTU

Augstākā matemātika

Vizuālā programmēšana

Algoritmu teorija

Informācijas teorija

docente

RTU^ Akadēmiskā personāla metodiskais un pētnieciskais darbs

Publikācijas

I. Lemberskis:


1. I. Lemberski, P. Fišer, Asynchronous Two-Level Logic of Reduced Cost,

12th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Systems, April

15-17, 2009, Liberec, Czech Republic, pp. 68-73

2. I. Lemberski, P. Fišer, Multi-Level Implementation of Asynchronous Logic

Using Two-Level Nodes, 4th IFAC Workshop on Discrete-Event System Design

(DesDes’09), October, 2009, Spain, pp. 90-96

3. I.Lemberski,

Method of Asynchronous Two-Level Logic Implementation,

IAENG International Journal of Computer Science, vol.35, issue 1, Hong-Kong, pp.60-

65

4. I. Lemberski , V. Gopeyenko,

Method of Finite state machine Optimal Implementation targeting Look-

up-table architecture, Computer Modelling and New Technologies, 2007, Vol.11,

No.4, Transport and Telecommunication Institute pp. 34-41

5. I. Lemberski , V. Gopeyenko,

^ XILINX4000 ARCHITECTURE - DRIVEN BOOLEAN NETWORK RE-

DECOMPOSITION TARGETING PERFORMANCE, Computer Modelling and New

Technologies, 2007, Vol.11, No.4, Transport and Telecommunication Institute pp. 30-

33

6.I. Lemberski, Cost Effecive Implementation of Asynchronous Quasi-Delay-

Insensitive Two-level Logic, World Congress on Engineering, the 2007 International

Conference of Computer Science and Engineering (ICCSE2007), 2-4 July, 2007,

London, UK, 7 pp., accepted

7.I. Lemberski, Avoiding Hazards for Speed-Independent Logic Design, World

Congress on Engineering, the 2007 International Conference of Computer Science and

Engineering (ICCSE2007), 2-4 July, 2007, London, UK, 5 pp., accepted

8. I. Lemberski, Essential Hazards Elimination for Speed –Independent Circuit Design,

Telecommunications and Electronics, Scientific Proceedings of Riga Technical

University, 2006, Riga, Latvia, 3 pp.

9. I. Lemberski, VLSI Systems Design”, tutorial broshure, March, 2006, GIST,

Gwangju, S.Korea, pp.48

10. I. Lemberski, K. Kim, Delay – Insensitive Logic Two- and Multi-Level

Implementation, Korea-Japan Joint Workshop 2006 on Advanced Digital Circuits and

Systems, 2006, Osaka, Japan, pp.154-165

11. I. Lemberski, K. Kim, Method of Logic Function Multi-Level Speed-Independent

Implementation, International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers

and Communications (ITC- CSCC), 2005,Jeju, South Korea, pp.439-440

12. I. Lemberski, K. Kim, Multi-Level Implementation of Delay-Insensitive Logic”,

IEEE TENCON’2004, 2004, Thailand, pp. 187-190

13. I. Lemberski, K. Kim, Model of Multi-Level Delay – Insensitive Logic

Implementation with Intermediate Signaling”, 4th Asynchronous Circuit Design

Workshop, ACiD’2004, 2004, Turku, Finland

 1. I. Lemberski, M. Josephs, Optimal Two-Level Delay - Insensitive Implementation

of Logic Functions, PATMOS2002, September 2002, Spain, pp. 109 – 119

15. I. Lemberski, M. Koegst, S.Cotofana, B.Juurlink, FSM Non-Minimal State Encoding

for Low Power, 23rd International Conference on Microelectronics, May, 2002, Nis,

Yugoslavia, pp. 297 - 300

16. I. Lemberski , Automata State Encoding Procedure for Programmable Logic

Implementation, IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems, PDS2001,

November, 2001, Poland, pp. 297 – 300

17. M. Koegst, S. Rulke, H. Suse, I. Lemberski, Derivation of Constraints for the Low

Power FSM State Encoding, Telecommunications and Electronics, Scientific

Proceedings of Riga Technical University, 2001, Riga, Latvia, pp.99 – 104

18. M. Koegst, S. Rulke, H. Suse, I. Lemberski, Derivation of Constraints for the Low

Power FSM State Encoding, 42nd Riga Technical University Conference,

RTUCET’01, Riga, Latvia, October, 2001, pp.107 – 112

19. I. Lemberski, FSM Register Switching Activity Minimization for Low Power,

10th UK Asynchronous Forum, July, 2001, Edinburgh, UK, pp.23 – 31

20. I. Lemberski, Asynchronous FSM Hazard-Free Design Targeting CMOS

Implementation, 9th UK Asynchronous Forum, December, 2000, Cambridge, UK,

pp.61 – 64

V. Streļčonoks


 1. Vladimir Strelchonok et al, Optimal Adaptive Inspection Planning Process in Service of Fatigued Aircraft Structures. Analytical and Stochastic Modeling Techniques and Applications (ASMTA 2009): Proceedings of the 16 International Conference, June 2009, Madrid, Spain,-Berlin: Springer, 2009, pp. 354-369.(ISSN 0302-9743, ISBN-10 3-642-02204-9, ISBN-13 978-3-642-02204-3).

 2. V.Strelchonok et al, Recognition of Subsets of Informative Variables in Regression. Pattern Recognition and Information Processing (PRIP’2009): Proceedings of the 10 International Conference (19-21 May, Minsk, Republic of Belarus), -Minsk: Publishing center of BSU, 2009, pp. 371-376.

 3. V.Strelchonok et al, Recognition of the Best Setting for the Target Value of an Industrial Process under Parametric Uncertainty. Pattern Recognition and Information Processing (PRIP’2009): Proceedings of the 10 International Conference, 19-21 May, Minsk, Republic of Belarus, - Minsk: Publishing center of BSU, 2009, pp. 377-382.

 4. Стрельченок В., Особская И., Цюмак И. Оценка фрахта грузоперевозчика /Менеджмент и маркетинг: опыт и проблемы. Сборник научных трудов. Под редакцией д-ра экон. наук, проф.Акулича И.Л..-Мн.:ОДО “Рэйплац”, 2009, стр.397-399.

 5. Vladimir F. Strelchonok et al, Optimal Adaptive Control of Preventive Maintenance Process of Aircraft Structures. /Proceedings of the 8 International Conference “Reliability and Statistics in transportation and communication”, Riga, 2008, pp. 186-194.

 6. Vladimir F. Strelchonok et al, Finding Optimal Multi-Period Project Portfolio Investment Strategy under Uncertainty. /Proceedings of the 8 International Conference “Reliability and Statistics in transportation and communication”, Riga, 2008, pp. 194-204.

 7. В.Стрельченок, Современные IT технологии как интегрирующая среда подготовки специалистов в области бизнеса./Материалы международной научно-практической конференции “Пространство высшего образования Европы: состояние, проблемы, перспективы”, Рига, 2008, стр.326-329.

 8. В.Стрельченок, Методика анализа предметной деятельности мебельной фирмы в соответствии с методологией RAD./Менеджмент и маркетинг: опыт и проблемы. Сборник научных трудов.-Мн.: «Мэждик Бук», 2008, 9стр. .(ISBN 985-6544-47-5).

 9. Vladimir Strelchonok et al, Finding Sampling Distributions and Reliability Estimators for Truncated Laws VIA Unbiasedness Equivalence Principle. /Proceedings of the 7 International Conference “Reliability and Statistics in transportation and communication”, Riga, 2007, pages 109-119.

 10. Vladimir F. Strelchonok and others. Optimal Airline Multi_leg Flight Seat Inventory Control. AIP Conference Proceedings – Melville, New York, 2006; volume 839, pages 591-600..

 11. V.Strelchonok et al. Prediction of Fatigue Crack Growth Process via Artificial Neural Network Technique. /International Journal of Computing, Vol.5, Issue 3, 2006, pages 21-32.

 12. Стрельченок В.Ф. Эффективность внедрения функциональных информационных систем /Информация и космос. Научно-технический журнал. .-СПб.:Изд-во НП-ПРИНТ, 2006,№3 стр.100-103.

 13. Vladimir F.Strelchonok et al, Statistical inferences for the Weibull distribution. /Proceedings of the 6 Inetrnational Conference “Reliability and Statistics in transportation and communication”, Riga, 2006, pages 46-52.

 14. В.Стрельченок, А.Воциш. Бизнес стратегии компании в латвийском сегменте сети INTERNET. Материалы VII международной научно-практическая конференция “Теория и практика менеджмента и маркетинга”: - Мн.: ООО «Мэджик Бук», 2006, стр.277-278 (ISBN 985-6544-79-3)

 15. В.Стрельченок, Качественная и количественная оценки эффективности внедрения информационных систем /Экономика и управление: Сборник научных трудов. ЧастьII/Под редакцией д-ра экон. наук, проф.А.Е.Карлика.-СПб.:Изд-во СПбГУЭФ, 2006, стр.10-13.

 16. Vladimir F.Strelchonok et al, Change Point Detection in a Sequence of Recognized Images. Pattern Recognition and Information Processing (PRIP’2005): Proceedings of the Eighth International Conference (18-20 May, Minsk, Republic of Belarus).-Minsk: Propilei, 2005, pages 276-279,(ISBN 985-6329-55-8, УДК 681.3).

 17. Vladimir F.Strelchonok et al, Anticipatory Adaptive Credit Granting Policy. AIP Conference Proceedings – Melville, New York, 2004; volume 718, pages 525-532.

 18. Vladimir F.Strelchonok et al, Anticipatory Adaptive Control for a Class of Stochastic Systems With Incomplete Information. AIP Conference Proceedings – Melville, New York, 2004; volume 718, pages 243-254.

 19. Акулич И., Стрельченок В., Математические методы и компьютерные технологии решения оптимизационных задач. – Рига, BKI, 2000г. , 340 стр.

 20. Стрельченок В., Экономико-математические методы и модели. Компьютерные технологии решения: Учебное пособие – Мн.: БГЭУ, 2003 г., 348 стр.

 21. V. Strelchonok, Anticipatory Alaptive Credit Granting Policy, CASYS03-SIXTH International Conference.-AIP. New York, 2004, pp. 525-535.

 22. V. Strelchonok, Anticipatory Adaptive Control for a Class of Stochastic System with Incomplete Information. New York, 2004, pp. 243 - 254.

 23. Стрельченок В., Подготовка менеджера XXI века – программный успех БРИ. Мир предпринимательства XXI век Nr1, 2003, стр. 3-4.

 24. V. Strelchonok, Model of vehicle allocation problem with uncertain demands. “Transport and Telecommunication” Volume 4.N2, Rīga, 2003, pp. 119-124.

 25. V. Strelchonok, Increasing communication efficiency with the transport facilities, “Transport and telecommunication” Volume 4, N2, Rīga, 2003, pp. 116-118.

 26. Стрельченок В., Технологии продвижения товара в Интернет-сети. Менеджмент и маркетинг: опыт и проблемы. Сборник научных трудов./ под общ.ред. И.Л. Акулича.- Минск: БГЭУ, 2002-254 стр.

 27. Стрельченок В., Методология оценки эффективности внедрения

информационных систем. Тезисы докладов международного семинара./под общ.ред. И.Л.Акулича, Минск, БГЭУ, c. 2001-212 .

 1. Стрельченок В., Методология оценки эффективности внедрения информационных систем(ИС). Сборник научных трудов./ отв.ред. И.Л. Акулич-Минск: БГЭУ. 2000 г.,195 cтр.

 2. Стрельченок В., Сущность электроной коммерции, Тезисы докладов в международной научно-практической конференции-Минск, 2004, стр. 251.

 3. Стрельченок В.,Внедрение СRM-технологий в информационные системы фирмы, Тезисы докладов в международной научно-практической конференции-Минск, 2004, стр.250.

 4. Стрельченок В.,Информационная система поддержки анализа финансовой деятельности фирмы. Сборник научных трудов./ под общ.ред. И.Л. Акулича, Минск, БГЭУ, 2002-254 стр.M. Adjutovs

1. M. Adjutovs, Автомодельные режимы пpи сжатии газа плоским

поршнем, Žurnāls “Математич. Моделиpование”, Nr. 2, 34.-39. lpp.,1999.g.

2. M.Adjutovs, N.Vasiljevs, 5. kārtas parasto diferenciālvienādojumu robežproblēmu

atrisinājumu skaitliskie novērtējumi, LU zin. rakstu krājums, Rīga, 2010

3. М.М. Адъютов. Об экстремальных решениях трех краевых задач ОДУ пятого

порядка, сборник «Дифференциальные уравнения», 2010.


V. Bagirovs


1. Багиров, В.А. Правовой режим интеллектуальной собственности / В.А. Багиров.

– Рига : Балтийская Международная Академия, 2009. – 183 с.

2. Багиров, В.А. О трансформации нормативных признаков объектов авторского

права / В.А.Багиров // Балтийский юридический журнал. - 2005. - № 2 (6/7). - С.

58-62.

3.Багиров, В.А. Становление и развитие латвийского законодательства, pегулирующего правоотношения в интеллектуальной сфере / В.А.Багиров // Сборник трудов III международного научно-практического семинара «Проблемы трансформации современной российской экономики: теория и практика организации и обеспечения управления» / Под. ред. д.э.н., проф. Орехова С.А. - М. : ИНИОН РАН, 2005. - С. 518-523.

4.Багиров, В.А. Реклама как объект правового регулирования / В.А.Багиров // Сборник тезисов Международно-практической конференции «Частный бизнес в странах Балтии – первый год в ЕС». – Рига: 2005. - С. 46-49.

5.Багиров, В.А. Интеллектуальная собственность: становление и развитие латвийского законодательства / В.А. Багиров // Балтийский курс. - 2005-2006. - № 35. - С. 40-41.

6.Багиров, В. А. Правовое регулирование правоотношений в интеллектуальной сфере / В.А. Багиров // Сборник материалов 12-й научно-практической и учебно-методической конференции «Наука и технология – шаг в будущее». – Рига : TSI, 2007. – С. 42-43.

7.Правовой режим интеллектуальной собственности. Статья первая / В.А. Багиров // Балтийский юридический журнал. - 2007. - № 1/2 (10). - С. 141-154.

8.Багиров, В.А. Правовой режим интеллектуальной собственности. Статья вторая / В.А. Багиров // Балтийский юридический журнал. - 2008. - № 2 (12). - С. 76-91.

9.Багиров, В.А. Правовой режим интеллектуальной собственности. Статья третья / В.А. Багиров // Балтийский юридический журнал. - 2008. - № 3 (13). - С. 31-41.

10.Багиров, В.А. Нормативно-правовые основы интеллектуальной собственности / В.А. Багиров // Материалы республиканской научно-практической конференции «Формирование правовых основ инновационной экономики». – Минск : БГЭУ, 2008. – С. 137-139.

11.Багиров, В.А. Институт правового режима интеллектуальной собственности в общей системе гражданско-правовых отношений / В.А. Багиров // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2008. - № 2 (16). – С. 190-195.

12.Шиенок, В.П., Багиров В.А. Понятие интеллектуальной собственности в контексте права Республики Беларусь, Российской Федерации и Латвийской Республики / В.П. Шиенок, В.А. Багиров // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2008. - № 2 (16). – С. 212-216.

13.Багиров, В.А. Система действующего законодательства в сфере интеллектуальной собственности Латвийской республики и Республики Беларусь / В.А. Багиров // Вестник Белорусского Государственного Экономического Университета. – 2009. - № 1 (72). – С.103-107.

14.Багиров, В.А. Основы регулирования интеллектуальной собственности в Латвии и Беларуси / В.А.Багиров // Сацияльна-эканамiчныя i прававыя даследаваннi. – 2009. - № 2 (16). – С. 177-183.

15.Интеллектуальная собственность. Сборник нормативных актов. Изд. 9-е доп. /

Сост., вступит. статья, В.А. Багиров. – Рига : BIB, 2010. - 200 с.

16.Международная охрана интеллектуальной собственности. Конвенции. Соглашения. Договоры. Сборник международно-правовых актов / Сост. В.А. Багиров. – Рига : BIB, 2008. - 258 с.

17. Информационное право. Сборник нормативных актов. Изд. 3-е / Сост., вступит. статья, В.А. Багиров. – Рига : BIB, 2009. - 322 с.


V. Kačans


1. Kačans V., Zinātnes loģiski metodoloģiskie modeļi, Rīga, PA, 2. Sēj., 2002, 5-20.lpp

2. Kačans V., Loģika - metodisks līdzeklis augstskolu studentiem. Rīga, BKI, 2002.

3. Kačans V., Pētnieku ideāli un zinātnisko atziņu evolūcija, Starptautiskais zinātnisko

darbu krājums (3.sējums), Rīga, PA, 2005., 148-158 lpp

4. Kačans V., PR-kampaņa mazajā biznesā: problēmas un perspektīvas Latvijā. Starptautiska zinātniski-praktska konference „Privātbizness Baltijas valstīs – pirmais gads ES”, Rīga, 2005., 62-68 lpp

5.Kačans V.,Pilsētas teritorālais mārketings, Jauno pētnieku zinātniski praktiska konference “Uzņēmējdarbības kultūra tranzitīvā sabiedrībā”, Rīga, 2006., 170-198 lpp.


L.Kagans-Barskis


 1. Нарусберг В., Шарапов В., Жуковская Е., Каган-Барский Л. Высшая

математика. Часть 1. Элементы линейной алгебры, аналитической геометрии и

математического анализа. Курс-конспект лекций и контрольные задания для

дистанционного обучения. Рига: БМА, 2007.- 140 с.

 1. Нарусберг В., Шарапов В., Жуковская Е., Каган-Барский Л. Высшая математика. Часть 2. Дифференциальное и интегральное исчисление функции нескольких перемен. Курс-конспект лекций и контрольные задания для дистанционного обучения. Рига: БМА, 2007.- 168 с.

 2. Каган-Барский Л.Математическая экономика, Курс-конспект лекций и контрольные задания. Рига: БМА, 2010, 232 с.


B.Borisovs


1. Б.Л.Борисов, Рейтинг: комплимент, инструмент, ритуал, Communicator, 2009-

3/4,с.6-12

2. Б.Л.Борисов, Технологии рекламы и PR, Москва, Из-во Гранд, 2008, 611 стр.

3. Б.Л.Борисов, Ресурсы экранной коммуникации, Рига, БМА 2008, 282 стр.


G. Breslavs


1.G.Breslavs, Psychology & power: „New man” in Soviet psychology – a retrospective

from the 21st century. Communicator, 3/4, 152-162, 2009

2.G.Breslavs, Psychology serving society: whose needs are met? Communicator, 1/2,

128-133,2009

3.G.Breslavs, Parenting Internalization and Correlations Between Parenting,

Sentiments, and Self-satisfaction Variables in Adolescence and Adulthood. Journal of

the Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences, 1, 3-14,2008

4. G.Breslavs , The Love and Jealousy: The Friends or Enemies ? Communicator, 1/2,

178-181. (In Russian)

5.G. Breslavs, J. Tyumeneva , Is Hate an opposite to Love ? The paper presented at the

14th European conference on Personality, Tartu, July 16-20, 2008.

6. G. Breslavs, J. Tyumeneva , Development of the Russian version of Sternberg’s

Love scale. The paper presented at the 14th European conference on Personality,

Tartu, July, 16-20, 2008.

7. G. Breslavs, Vai mēs esam iecietīgi ?: Sabiedrības etniskās iecietības monitoringa

metodikas izveide. (ar Abele, Derjabo, Pishinska, & Roze). Rīga, „Salus” ,2008

8. G. Breslavs, Psychology of Emotion (in Russian) 2nd Reprint. Moscow. Publishing

Houses: Smysl & Academia, 2007


O.Pravarne


1. О. Праварне, Введение в бухгалтерский учет, Рига, SIA «Jānis Roze», 2001.

2. О. Праварне, Основы бухгалтерского учета, Рига, БРИ, 2000.


N.Rešetilova


1. А.Байков, Н.Решетилова, Трудовое право.Курс- конспект лекций и

контрольные задания для заочного и дистанционного обучения. – Рига: БРИ,

2006. 217 с.

2. А.Байков, Н.Решетилова, Трудовое право Европейского Союза.Курс- конспект

лекций и контрольные задания для заочного и дистанционного обучения. –

Рига: БРИ, 2006. 156с.


N.Sotikova:


1. Н. Сотикова, Внутрикорпоративные коммуникации в туристическом и

гостиничном бизнесе, Международная студенческая научно- практическая

конференция «Глобальные и региональные коммуникации: настоящее и

будущее», 3-5 декабря 2009.г., Санкт Петербург

2. Н. Сотикова, Использование объектов экотуризма для организации инсентив

мероприятий» Конференция по международному проекту «M.I.C.E.-индустрия

деловых встреч», 2009.g. 05.-07.05.2009, Рига

3. N. Sotikova, «Problems of Multilingual Education in Riga Private Higher Educational

Institutions as Related to the Requirements of Bologna Agreement», Inter-higher

school scientific and educational conference „Actual Problems of Education”, TSI, 19-

20 February, 2009, Riga


S. Stradiņa


1.С. Страдиня, Опыт использования франчайзинга в предпринимательстве

Латвии, I Всероссийская научно-практическая конференция с

международным участием, 27-29 октября 2009 г., Псков.

2.S. Stradinya, The Increase of Organization Competitiveness in the Market of

Forwarding Services, International Scientific Conference “Sustainable Business

Development under Scenarios of Possible Economic Slowdown”, April, 2008, Riga

3. С. Страдиня, Эволюционный менеджмент, Курс-конспект лекций и

контрольные задания, Рига, БРИ, 2006г.

4. С. Страдиня, Экономические концепции и общественные проблемы, Учебное

пособие, Рига, БРИ, 2005, 172c.

5. С. Страдиня, Макроэкономика, Курс-конспект лекций и контрольные задания

для заочного и дистанционного обучения. Рига, БРИ, 2005, 115 c.


L.Vlasikova


1. I. Popova I., L. Zadornova L., L. Vlasikova, Legal Matters.English for Lawyers,

Part I, Riga, BKI, 2005., 99 p.

2. L. Vlasikova, I.Popova, L.Zadornova, Legal Matters. English for Lawyers. Part 2,

Mācību līdzeklis, Rīga, BKI, 2005., 160 p.


L. Zadornova


1. I. Popova I., L. Zadornova L., L. Vlasikova, Legal Matters.English for Lawyers,

Part I, Riga, BKI, 2005., 99 p.

2. L. Vlasikova, I.Popova, L.Zadornova, Legal Matters. English for Lawyers. Part 2,

Mācību līdzeklis, Rīga, BKI, 2005., 160 p.


J. Žukovska 1. Шарапов В.Д., Жуковская Е.В. Методические рекомендации к выполнению

домашних заданий по дисциплине «Высшая математика» с использованием

персонального компьютера. – Ч.1. Линейная алгебра. – Рига: БРИ, 2002.

 1. Andronov A., Zhukovskaya C. and Chepurin E. On Application of the Sufficient

Empirical Averaging Method to System Simulation// In Proceedings of The 12th

International Conference on Analytical and Stochastic Modelling Techniques and

Applications, Khalid Al-Begain, Gunter Bolch, Miklos Telek (Eds.). – Riga: ASMTA

2005, 2005. – pp. 144 – 150. / Internet. – http://www.scs-

europe.net/services/ecms2005/asmta2005%20papers.html

 1. Andronov A., Zhukovskaya C. and Santalova D. On Mathematical Models for Analysis and Forecasting of the Europe Countries Conveyances// RTU Zinātniskie raksti, Datorzinātne, 5. sērija, Informācijas tehnoloģijas un vadības zinātne, 28. sējums. – Rīga: RTU, 2007. – 96. – 106. lpp.

 2. Kopytov E. and Zhukovskaya C. Application of the Sufficient Empirical Averaging Method in for Inventory Control Problem Solving// In Proceedings of The International Conference: Biostat 2006 – Statistical Methods for Biomedical and Technical Systems, Filia Vonta ed. – Limassol: Nicosia 2006, 2006. – pp. 341 – 346.

 3. Zhukovskaya C. Application of the Sufficient Empirical Averaging Method in the Statistic Problem of the Inventory Control// RTU Zinātniskie raksti, Mašīnzinātne un Transports, 6. sērija, Intelektuālās transporta sistēmas, 18. sējums. – Rīga: RTU, 2005. – 59. – 65. lpp.

 4. Zhukovskaya C. Application of the Sufficient Empirical Averaging Method in one Statistical Problem Solving// In Proceedings of The 13th International Conference on Analytical and Stochastic Modelling Techniques and Applications, Khalid Al-Begain ed. – Bonn: ASMTA 2006, 2006. – pp. 138 – 142.

 5. Нарусберг В., Шарапов В., Жуковская Е., Каган-Барский Л. Высшая математика. Часть 1. Элементы линейной алгебры, аналитической геометрии и математического анализа. Курс-конспект лекций и контрольные задания для дистанционного обучения. Рига: БМА, 2007.- 140 с.

 6. Нарусберг В., Шарапов В., Жуковская Е., Каган-Барский Л. Высшая математика. Часть 2. Дифференциальное и интегральное исчисление функции нескольких перемен. Курс-конспект лекций и контрольные задания для дистанционного обучения. Рига: БМА, 2007.- 168 с.

 7. Стрельченок В., Жуковская Е., Мартынова И., Особская И. Информатика 1. (Набор и редактирование текста, оформление претензий, работа в сети интернет). Курс-конспект лекций и контрольные задания. Рига: БМА, 2007.- 182с.

 8. Zhukovskaya C. Use of Generalized Linear Model in Forecasting of Air Passengers Conveyances from EU Countries// Computer Modelling and New Technologies. – Riga, TSI, 2007. – Vol 11, No 1. – pp. 62 – 72.

 9. Zhukovskaya C. A Model of Choosing an Air Flight by a Passenger// In Proceedings of the International Conference “Modelling of Business, Industrial and Transport Systems” (MBITS`08), Riga, Latvia, 7-10 May 2008 (pieņemta anotācija, tiek gatavots publikācijai).

 10. Zhukovskaya C. Simulation model of choosing a flight by a passenger// RTU zināniskie raksti, Mašīnzinātne un transports, 6. Sērija, Mašīnzinātne un Transports, Transports. Aviācijas transports. 27. Sējums. – Rīga: Izdevniecība „RTU”, 2008. – pp. 436 – 442.

 11. Zhukovskaya C. A Model of Choosing an Air Flight by a Passenger. // In Proceedings of the International Conference "Modelling of Business, Industrial and Transport Systems“ (MBITS`08). – Riga, TSI. - pp. 162-168.

 12. Zhukovskaya C. A Simulation Model of choosing an Air Flight by a Passenger. Transport and Telecommunication. – Riga, TSI, 2008. – Vol 9, No 2.– pp. 46-51.


Zinātniskā darbība


I. Lemberskis:


2003. – 2006.g. - finansējums: Ministry of Information and Communications, South

Korea: programma: “Institute of Information Technology Assessment

(IITA) Professorship Programme”

2003. – 2006.g. - finansējums: Ministry of Information and Communications, South

Korea, projekts: “Resource Management for Next Generation

Multimedia Communication Systems”, minētā programmā un

projektā atbildīgs par apakšprojekta ” Development the Methodology

of Two- and Multi-Level Implementation of Delay- Insensitive Logic

for Multimedia Communications Systems” īstenošanu

2000. – 2002.g.- finansējums: South Bank University, Ministry of Education, UK,

projects: “Self-Timed Finite State Machine Design”, atbildīgs par

apakšproekta” Combinational Logic Design and State Encoding

Targeting Self-Timed FSM Optimal Implementation” īstenošanu

1999. – 2000.g. - NATO grants (sadarbībā ar Delft University for Technology, Delft,

the Netherlands): “Efficient Controller State Encoding Method for

Low Power”, pētnieks

1999. – 2000.g. - Latvijas Zinātnes Padomes grants:

“Projektēšanas metožu izstrādāšana ātrdarbību secību loģisko iekārtu

ar zemu izdalīto jaudu realizācijai PVM vidē”, projekta vadītājs un

galvenais pētnieks


G.Breslavs:


2007.-2008.gg. - ES & Soros-Foundation-Latvia.grants “Forwarding social integration

in Latvia”:

“Sabiedrības etniskās iecietības monitoringa metodikas izveide” ,

vadītājs


V.Kačans


2006.g - firmas SIA “Atlase” (Rīga) pieteikums:

“Rīdzinieku interese par nekustamā īpašuma iegādi un viņu

informētība par banku, firmu un speciālistu pakalpojumiem

nekustamā īpašuma un keditēšanas jomā”

2006.g.- SIA “Latvijas fakti” pieteikums:

„Darba tirgus pieprasījuma ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas

izpēte un pilnveidošanas iespēju analīze”.

J. Žukovska:


01.2006.- 12.2006.g. - IZM-RTU projekts (U7107) :

„Matemātisko modeļu un to novērtēšanas metodes izstrādāšana

Baltijas reģiona transporta plūsmu analīzei un prognozēšanai”,.

01.2008.- 12.2008.g. - IZM-RTU projekts (R7326):

„Matemātisko modeļu, algoritmu un datorprogrammu

izstrādāšana Latvijas transporta sistēmas analīzei, attīstības

prognozēšanai un optimizācijai.


Ārējie sakari


Starptautiskā sadarbība (galvenokart, zinātnes jomā) tiek īstenota ar sekojošām ārzemju augstskolām:


Sadarbība tiek īstenota arī ar sekojošām augstskolām Latvijā:Programmas docētaji piedalās starptautiskajās studentu un akadēmiskā personāla apmaiņas programmās. 2009.gadā ERASMUS programmas ietvaros as.prof. I. Lemberskis apmeklēja Rašínova vysoká škola s.r.o., Brno, Čehijas Republika. Kopumā, ERASMUS programmas līgumi noslēgti ar 41 universitātēm 17 valstī.


Programmas SVID analīze^ Stiprās puses

Vājās puses


Docētāji


- docētājiem ir pieredze pasniegt ārzemju

augstskolās;

- aktīva akadēmiskā personāla līdzdalība

zinātniskajā darbā;

- docētāji spēj pasniegt priekšmetus

vairākās valodās un studiju vielu pasniegt

aizraujoši un kreatīvi.


Studenti


-labas lietišķas savstarpējās attiecības starp

pasniedzējiem un studējošiem;

- ārzemju studentu interese iegūt izglītību

šajā programmā;

- studentu motivācija studiju un profesionālajam

darbam.


Programma


- labs programmas mācību metodiskais

nodrošinājums;

- mūsdienu datortehniku un programmmaturu

izmantošana mācību procesā;

- iespēja realizēt studiju kursus 3 valodās

(latviešu, krievu, angļu);

- programmas studiju kursu sabalansētība,

kas nodrošina jauno speciālistu zināšanu un

iemaņu iegūšanu;

- ciešie starptautiskie sakari, īpaši zinātnes

jomā;

- studentu un pasniedzēju apmaiņas iespējas;Docētāji


- līdzekļu trūkuma dēļ ierobežotas iespējas

apmeklēt zinātniskas konferences un

seminārus ārzemēs;

- docētāju speciālistu trūkums šauri

specializētas zināšanu jomās


Studenti


- zems vidusskolas absolventu sagatavotības

līmenis;

- strādājošie studenti ne vienmēr var aktīvi

piedalīties programmas pasākumos;

- vidusskolas absolventu un plašas sabiedrības nepietiekoša informētība par studiju programmu;


Programma


- nepietiekošs finansējums laboratoriju

izveidei;

- programmas īstenošanai nav pieejams

finansējums no valsts budžeta līdzekļiem;

- dārgas grāmatas, un mācību metodiskie

līdzekļi


Iespējas

Draudi
 • iespēja realizēt studiju kursus 3 valodās;

 • iespēja saņemt valsts kredītus mācībām;

 • iespēja saņemt līdzekļus no Eiropas fondiem;

 • iespēja piedalīties starptautiskajās studentu un docētāju apmaiņas programmās (t.sk.ERASMUS) ietvaros);
 • ekonomiskā krīze un demogrāfiskā situācija var ietekmēt studentu skaitu;

 • darba vietu samazināšana ekonomiskās krīzes apstakļos;


Pielikums 1.


Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs


Studiju kursa nosaukums: Augstākā matemātika

Studiju kursu sagatavoja / lasa: doc. J.Žukovska


^ STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 4

kontaktstundas: 64

Kursa ilgums: 1, 2 semestri

Periods: 1. kurss, 1. un 2. semestri

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: eksāmens


Kursa mērķis: Attīstīt studentu loģisko un algoritmisko domāšanu; apgūt vienkāršu skaitļu metodes un matemātisko uzdevumu pētīšanas un risināšanas pamatmetodes; padziļināt matemātiskās zināšanas lietišķo uzdevumu risināšanā.


Īss satura izklāsts:


Literatūra:

Pamatliteratūra:

Papildliteratūra:


Studiju metodes: lekcijas, praktiskas nodarbības, mājas darbi, kontroldarbi


Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs


Studiju kursa nosaukums: Zinātniskā un tehniskā latviešu valoda

Studiju kursu sagatavoja / lasa: doc. N.Sotikova


^ STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 2

kontaktstundas: 32

Kursa ilgums: 1 semestris

Periods:

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: eksāmens


Kursa mērķis is ir sniegt zināšanas par zinātnisko un tehnisko latviešu valodu. Kurss domāts „Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana”programmas studentiem speciālās leksikas apgūšanai. Šīs tēmas ir izvēlētas, lai papildinātu studentu zināšanas izvēlētajā specialitātē, kā arī, lai uzlabotu viņu zināšanas latviešu valodā.

Ņemot vērā šo tekstu specifiku, to pielietojums ir iespējams dažādām valodas

sagatavotības pakāpēm.


Īss satura izklāsts:

grafiskā karte, operatīvās atmiņas apjoms.


Literatūra:

 1. Informāciju tehnoloģiju projekts uzņēmumā. Maija Mikose

 2. Sergejeva L.Datortehnoloģiju pielietojums lietiško un zinātnisko uzdevumu risinājumiem. 2007..

 3. L. Sergejeva, V. Mirtovs, M. Mezītis. Datorgrafika elektroinženierijā.

 4. L. Sergejeva, A. Spunīts Relāciju datu bāzes programmēšana, konstruēšana un administrēšana.Rīga, 2007.

 5. Aldersons J. Kāpēc mēs tā sakām? R., Zvaigzne ABC, 2004.

 6. Gulevska D., Miķelsone A., Porīte T. Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata. - R., Avots, 2002.

 7. HolleV., Karters R., Laion L., Tannera E.Runāšanas nodarbības profesionāļiem. 2000.

 8. Jundze. I., Liepiņa I. Latviešu valoda lietišķam cilvēkam. R., 1997 Krampuse V. Lietvārds 1. R., 1997

 9. Krampuse V. Lietvārds 2. R., 1997

 10. Ceplīte B., Ceplītis L. Latviešu valodas praktiskā gramatika .R., 1991


Studiju metodes: lekcijas, semināri, mājas darbi


Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs


Studiju kursa nosaukums: Zinātniskā un tehniskā angļu valoda

Studiju kursu sagatavoja / lasa: doc. I. Popova / doc. L. Zadornova, L.Vlasikova


^ STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 4

kontaktstundas: 64

Kursa ilgums: 2 semestri

Periods: 1. kurss; 1.,2. semestris

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: diferencēta ieskaite un eksāmens


Kursa mērķis: uzlabot studentu komunikatīvu kompetenci svešvalodā profesionālās darbības sfērās.

Īss satura izklāsts:


Literatūra:

http://www.onlinenewspapers.com/magazines/magazines-computing-international.htm


Studiju metodes: lekcijas, mājas darbi, prezentācijas, kontroldarbi


Baltijas Starptautiskā Akadēmija

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma

Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana

dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai datorzinātnēs


Studiju kursa nosaukums: Datoru arhitektūra

Studiju kursu sagatavoja / lasa: as. prof. I. Lemberskis


^ STUDIJU KURSA APRAKSTS

Kursa apjoms: kredītpunkti: 4

kontaktstundas: 64

Kursa ilgums: 1 semestri

Periods: 1. ak. gads, 1. semestris

Pārbaudījuma veids kursa noslēgumā: eksāmens

6833632081796244.html
6833795714149391.html
6833878990740558.html
6834094412078685.html
6834162787096549.html