1: Поняття, предмет, метод І система права соціального забезпечення - страница 13

^ Нормативно-правові акти

 1. Митний кодекс України від 11 липня 2002 р. № 92-IV (ст.ст. 407, 427-432) // Офіційний вісник України. – 2002. – № 31. – Ст. 1444.

 2. Закон України “Про статус і соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28 лютого 1991 р. № 796-XII (ст.ст. 48-60) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 16. – Ст. 200.

 3. Закон України “Про зайнятість населення” від 1 березня 1991 р. № 803-XII (ст. 26) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. – № 7: “Законодавство України про пенсійне забезпечення”. – С. 64-66.

 4. Закон України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні” від 17 квітня 1991 р. № 962-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 22. – Ст. 262.

 5. Закон України “Про пенсійне забезпечення” від 5 листопада 1991 року № 1788-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 3. – Ст. 10.

 6. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. № 1789-XII (ст.ст. 49, 50, 50-1) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1996. – № 4: “Законодавство України про пенсійне забезпечення”. – С. 70-72.

 7. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” від 13 грудня 1991 р. № 1977-XII (в редакції від 1 грудня 1998 р.) (ст. 24) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 2-3. – Ст. 20.

 8. Закон України “Про службу безпеки України” від 25 березня 1992 р. № 2229-XII (ст. 29) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1996. – № 4: “Законодавство України про пенсійне забезпечення”. – С. 73-74.

 9. Закон України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ” від 9 квітня 1992 р. № 2262-XII // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1996. – № 4: “Законодавство України про пенсійне забезпечення”. – С. 77-102.

 10. Закон України “Про статус народного депутата України” від 17 листопада 1992 р. № 2790-XII (в редакції від 22 березня 2001 р.) (ст.ст. 20, 21) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 3. – Ст. 17.

 11. Закон України “Про статус суддів” від 15 грудня 1992 р. № 2862-XII (ст.ст. 43, 44, 45) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1996. – № 4^ “Законодавство України про пенсійне забезпечення”. – С. 62-67.

 12. Закон України “Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту” від 22 жовтня 1993 р. № 3551-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 45. – Ст. 425.

 13. Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” від 16 грудня 1993 р. № 3721-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 4. – Ст. 18.

 14. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII (ст.ст. 23, 37) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1996. – № 4: “Законодавство України про пенсійне забезпечення”. – С. 44-46.

 15. Закон України “Про судову експертизу” від 25 лютого 1994 р. № 4038-XII (ст. 18) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.

 16. Закон України “Про донорство крові та її компонентів” від 23 червня 1995 р. № 239/95-ВР (ст.ст. 8, 13) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. – № 7: “Законодавство України про пенсійне забезпечення”. – С. 269-270.

 17. Закон України “Про статус гірських населених пунктів в Україні” від 15 лютого 1995 р. № 56/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 9. – Ст. 58.

 18. Закон України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів в Україні” від 23 вересня 1997 р. № 540/97-ВР (ст. 16) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 50. – Ст. 302.

 19. Закон України “Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему” від 11 грудня 1998 р. № 309-XIV // Урядовий кур’єр. – 1999. – 13 січня. – № 5.

 20. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 р. № 679-XIV (ст. 64) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238.

 21. Закон України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” від 1 червня 2000 р. № 1767-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2000. – № 25. – Ст. 1037.

 22. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку із закриттям Чорнобильської атомної електростанції” від 26 квітня 2001 р. № 2398-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 27. – Ст. 133.

 23. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001 р. № 2493-ІІІ (ст. 18, 21, 22) // Офіційний вісник України. – 2001. – № 26. – Ст. 1151.

 24. Закон України “Про дипломатичну службу” від 20 вересня 2001 р. № 2728-ІІІ (ст.ст. 40, 42) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 5. – Ст. 29.

 25. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження нового Порядку обчислення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 30 травня 1997 р. № 523, із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 666 // Офіційний вісник України. – 1997. – число 23. – С. 80.

 26. Постанова Кабінету Міністрів України “Про встановлення щомісячної доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, вивільненим у зв’язку із закриттям Чорнобильської АЕС” від 13 вересня 2001 р. № 1155 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 37.. – Ст. 1691.

 27. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку надання біженцям грошової допомоги та пенсії” від 6 липня 1998 р. № 1016 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 27. – Ст. 1001.

 28. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок обчислення стажу державної служби” від 3 травня 1994 р. № 283 // Зібрання постанов Уряду України. – 1994. – № 8. – Ст. 213.

 29. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників державних підприємств, установ, організацій, перебування на яких дає право на призначення пенсій та виплати грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” від 22 листопада 2001 р. № 1571 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 47. – Ст. 2103.

 30. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку фінансування та виплати різниці між сумою пенсії, призначеної науковим (науково-педагогічним) працівникам державних бюджетних установ і організацій, науковим (науково-педагогічним) працівникам державних небюджетних підприємств і організацій згідно із Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, та сумою пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів, на яку мають право зазначені особи” від 13 грудня 2000 р. № 1826 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 50. – Ст. 2165.

 31. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній” від 12 серпня 1993 р. № 637 // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. – № 12. – Ст. 273.

 32. Постанова Кабінету Міністрів України “Про забезпечення виконання функцій з призначення і виплати пенсій органами Пенсійного фонду” від 11 квітня 2002 р. № 497 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 15. – Ст. 814.

 33. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 93 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення абзацу другого пункту 2 про визначення стажу наукової роботи “з дати присудження наукового ступеня або присвоєння вченого звання” постанови Кабінету Міністрів України “Про перелік посад наукових працівників державних наукових установ, організацій та посад науково-педагогічних працівників державних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на одержання пенсії та грошової допомоги при виході на пенсію відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” від 27 травня 1999 р. (справа щодо стажу наукової роботи) від 19 червня 2001 р. № 9-рп/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 26. – Ст. 1182.

 34. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Головного управління державної служби України “Про врегулювання питання призначення пенсій державним службовцям у зв’язку з інвалідністю та втратою годувальника на випадок смерті державного службовця” від 31 липня 2000 р. № 181/40 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 34. – Ст. 1466.

 35. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Головного управління державної служби України, Пенсійного фонду України “Методичні рекомендації щодо застосування положень статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” при вирішенні питань пенсійного забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування” від 8 листопада 2001 р. № 481/79/61 // Вісник законодавства України. – 2002. – 01, 5.

 36. Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 11 липня 2002 р. № 03-3/3534-02-6 “Щодо порядку обрахування стажу наукової роботи, який дає право на призначення пенсії відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, а також стажу наукової роботи, що зараховується до стажу державної служби” // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – № 77. – 28 серпня.

6826617082231704.html
6826815822565518.html
6826933963205438.html
6827031947230091.html
6827124865739833.html