Их для рослин або рослинних продуктів, та від їхнього поширення на території Спільноти зі змінами, внесеними зазначеними нижче Директивами (преамбула пропущена) - страница 8

Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. та Pelargonium l'Hérit. ex Ait., окрім насіння

Без шкоди вимогам, що застосовуються до рослин, перелічених у Додатку IV(A)(I)(27.1),

(a) жодні ознаки ^ Spodoptera eridiana Cramer, Spodoptera frugiperda Smith, або Spodoptera litura (Fabricius) не спостерігались на рослинах у місці виробництва від початку останнього повного циклу вегетації

або

(b) рослини пройшли відповідну обробку для захисту їх від зазначених організмів.

28. Рослини Dendranthema (DC.) Des Moul., призначені для садження, окрім насіння

Без шкоди вимогам, що застосовуються до рослин, перелічених у Додатку IV(A)(I)(27.1) і (27.2), офіційна заява, що:

(a) рослини не становлять більше, аніж третє покоління, одержаного від матеріалу, визнаного вільним від Chrysanthemum stunt viroid в результаті вірусологічних тестів, або безпосередньо одержані від матеріалу, репрезентативний зразок якого на рівні, принаймні, 10% був визнаний вільним від Chrysanthemum stund viroid в результаті офіційної перевірки, проведеної в час цвітіння;

(b) рослини або пагони:

або

(c) у випадку викоренених пагонів, жодні симптоми Didymella ligulicola (Baker, Dimock та Davis) v. Arx не спостерігались ані на пагонах, ані на рослинах, з яких пагони були одержані, або що, у випадку вкорінених пагонів, жодні симптоми Didymella ligulicola (Baker, Dimock та Davis) v. Arx не спостерігались як на пагонах, так і на площі живлення коренів.

29. Рослини Dianthus L., призначені для садження, окрім насіння

Без шкоди вимогам, що застосовуються до рослин, перелічених у Додатку IV(A)(I)(27.1) і (27.2), офіційна заява, що:

30. Цибулини ^ Tulipa L. та Narcissus L., окрім цибулин, для яких є свідчення, на їхній упаковці або за допомогою інших засобів, що вони призначаються для продажу кінцевим споживачам, не залучених до професійного виробництва зрізаних квітів

Офіційна заява, що жодні симптоми ^ Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev не спостерігались на рослинах від початку останнього повного циклу вегетації.

31. Рослини Pelargonium L'Herit. ex Ait., призначені для садження, окрім насіння, що походять з країн, де відомі випадки існування Tomato ringspot virus:

Без шкоди вимогам, що застосовуються до рослин, перелічених у Додатку IV(A)(I)(27.1 та) (27.2),

(a) де не відомі випадки існування ^ Xiphinema americanum Cobb sensu lato (не європейські популяції) або інших переносників Tomato ringspot virus

офіційна заява, що рослини:

(a) походять безпосередньо з місць виробництва, відомих як вільні від Tomato ringspot virus;

або

(b) не становлять більше аніж четверте покоління, що походить від материнських рослин, визнаних вільними від Tomato ringspot virus за результатами офіційно ухваленої системи вірусологічного тестування.

(b) де відомі випадки існування ^ Xiphinema americanum Cobb sensu lato (не європейські популяції) або інших переносників Tomato ringspot virus

Офіційна заява, що рослини:

(a) походять безпосередньо з місць виробництва, відомих як вільні від Tomato ringspot virus у ґрунті та рослинах;

або

(b) не становлять більше аніж друге покоління, що походить від материнських рослин, визнаних вільними від Tomato ringspot virus за результатами офіційно ухваленої системи вірусологічного тестування.

32.1. Рослини трав’яних видів, призначені для садження, окрім:

Без шкоди вимогам, що застосовуються до рослин, перелічених у Додатку IV, Частині A, Розділі I(27.1), (27.2), (28) і (29), де доречно, офіційна заява, що рослини були вирощені у розсадниках:

(a) походять з зони, заснованої у країні експорту національною службою з захисту рослин у цій країні як вільної від ^ Liriomyza sativae (Blanchard) та Amauromyza maculosa (Malloch) відповідно до релевантних Міжнародних стандартів для фітосанітарних заходів, і що позначається на сертифікатах, зазначених у статтях 7 або 8 цієї Директиви у рубриці «Додаткова декларація»,

або

(b) походять з місця виробництва, заснованого у країні експорту національною службою з захисту рослин у цій країні як вільного від Liriomyza sativae (Blanchard) та Amauromyza maculosa (Malloch) відповідно до релевантних Міжнародних стандартів для фітосанітарних заходів, і що позначається на сертифікатах, зазначених у статтях 7 або 8 цієї Директиви у рубриці «Додаткова декларація», та заявленого вільним від Liriomyza sativae (Blanchard) та Amauromyza maculosa (Malloch) за результатами офіційних перевірок, проведених, принаймні, щомісячно протягом тримісячного періоду до експорту,

або

(c) безпосередньо перед експортом, були предметом відповідної обробки проти ^ Liriomyza sativae (Blanchard) та Amauromyza maculosa (Malloch) і були офіційно перевірені та визнані вільними від Liriomyza sativae (Blanchard) і Amauromyza maculosa (Malloch). Деталі обробки повинні позначатись на сертифікатах, зазначених у Статтях 7 або 8 цієї Директиви.

32.2. Зрізані квіти Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. та Solidago L., та листяні овочі Apium graveolens L. та Ocimum L.

Офіційна заява, що зрізані квіти та листяні овочі:

32.3. Рослини трав’яних видів, призначені для садження, окрім:

що походять з третіх країн

Без шкоди вимогам, що застосовуються до рослин, перелічених у Додатку IV, Частині A, Розділі I(27.1), (27.2), (28), (29) і (32.1), офіційна заява, що:

(a) рослини походять з регіону, відомому як вільний від Liriomyza huidobrensis (Blanchard) та Liriomyza trifolii (Burgess),

або

(b) жодні ознаки Liriomyza huidobrensis (Blanchard) та Liriomyza trifolii (Burgess) не спостерігались у місці виробництва, за результатами офіційних перевірок, проведених, принаймні, щомісячно протягом тримісячного періоду до збирання врожаю,

або

(c) безпосередньо перед експортом, рослини були офіційно перевірені та визнані вільними від ^ Liriomyza huidobrensis (Blanchard) і Liriomyza trifolii (Burgess) та були предметом відповідної обробки від Liriomyza huidobrensis (Blanchard) і Liriomyza trifolii (Burgess)

33. Рослини з коренями, посаджені або призначені для садження, вирощувані на відкритому ґрунті

Офіційна заява, що місце виробництва відоме як вільне від ^ Clavibacter michiganensis ssp. Sependoniscus (Spieckermann та Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens та Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

34. Ґрунт та середа вирощування, прикріплені чи прив’язані до рослин, що складаються повністю або частково з ґрунту або твердих органічних речовин, таких як частини рослин, перегній, включаючи торф або кору, або що складаються частково з будь-якої твердої неорганічної речовини, призначені для підтримки життєздатності рослин, що походять з :

Офіційна заява, що:

(a) середа для вирощування, на час садження, була:

або

або

(b) з моменту садження:

або

35.1. Рослини ^ Beta vulgaris L., призначені для садження, окрім насіння

Офіційна заява, що жодні симптоми Beet curly top virus (не європейські ізоляти) не спостерігались у місці виробництва від початку останнього повного циклу вегетації.

35.2. Рослини Beta vulgaris L., призначені для садження, окрім насіння, що походять з країн, де відомі випадки існування Beet leaf curl virus

Без шкоди вимогам, що застосовуються до рослин, перелічених у Додатку IV(A)(I)(35.1), офіційна заява, що:

(a) випадки Beet leaf curl virus не були відомі у зоні виробництва,

та

(b) жодні симптоми Beet leaf curl virus не спостерігались у місці виробництва від початку останнього повного циклу вегетації.

36.1. Рослини, призначені для садження, окрім:що походять з третіх країн

Без шкоди вимогам, що застосовуються до рослин, перелічених у Додатку IV, Частині A, Розділі I(27.1), (27.2), (28), (29), (31), (32.1) і (32.3), офіційна заява, що були вирощені у розсадниках та:

(a) походять з зони, заснованої у країні експорту національною службою з захисту рослин у цій країні як вільної від Thrips palmi Karny відповідно до релевантних Міжнародних стандартів для фітосанітарних заходів, і що позначається на сертифікатах, зазначених у статтях 7 або 8 цієї Директиви у рубриці «Додаткова декларація»,

або

(b) походять з місця виробництва, заснованого у країні експорту національною службою з захисту рослин у цій країні як вільного від Thrips palmi Karny відповідно до релевантних Міжнародних стандартів для фітосанітарних заходів, і що позначається на сертифікатах, зазначених у статтях 7 або 8 цієї Директиви у рубриці «Додаткова декларація», та заявленого вільним від Thrips palmi Karny за результатами офіційних перевірок, проведених, принаймні, щомісячно протягом тримісячного періоду до експорту,

або

(c) безпосередньо перед експортом, були предметом відповідної обробки проти ^ Thrips palmi Karny і були офіційно перевірені та визнані вільними від Thrips palmi Karny. Деталі обробки повинні позначатись на сертифікатах, зазначених у Статтях 7 або 8 цієї Директиви

36.2. Зрізані квіти Orchidaceae та плоди Momordica L. і Solanum melongena L., що походять з третіх країн

Офіційна заява, що зрізані квіти та плоди:

або

37. Рослини Palmae, призначені для садження, окрім насіння, що походять з не європейських країн

Без шкоди заборонам, що застосовуються до рослин, перелічених у Додатку III(A)(17), де доречно, офіційна заява, що:

(a) або рослини походять з зони, відомої як вільна від Palm lethal yellowing mycoplasm та Cadang-Cadang viroid, і жодні симптоми не спостерігались у місці виробництва або у безпосередній близькості від нього від початку останнього повного циклу вегетації;

або

(b) жодні симптоми Palm lethal yellowing mycoplasm та Cadang-Cadang viroid не спостерігались на рослинах від початку останнього повного циклу вегетації, і що рослини в місці виробництва, які виявили симптоми, що викликають підозру зараження організмами, були видалені в цьому місці і рослини пройшли відповідну обробку для позбавлення їх від Myndus crudus Van Duzee;

(c) у випадку рослин у тканинній культурі, рослини були одержані від рослин, що задовольняють вимоги, встановлені в підпункті (а) або (b)

38.1. Рослини Camellia L., призначені для садження, окрім насіння, що походять з не європейських країн

Офіційна заява, що:

(a) рослини походять з регіонів, відомих як вільні від Ciborinia camelliae Kohn;

або

(b) жодні симптоми Ciborinia camelliae Kohn не спостерігались на рослинах у цвітінні на місці виробництва від початку останнього повного циклу вегетації.

38.2. Рослини Fuchsia L. призначені для садження, окрім насіння, що походять з США або Бразилії

Офіційна заява, що жодні симптоми Aculops fuchsiae Keifer не спостерігались у місці виробництва і що безпосередньо перед експортом рослини були перевірені і визнані вільними від Aculops fuchsiae Keifer.

39. Дерева та кущі, призначені для садження, окрім насіння та рослин у тканинній культурі, що походять з третіх країн, окрім європейських та середземноморських країн

Без шкоди положенням, що застосовуються до рослин, перелічених у Додатку III(a)(1), (2), (3), (9), (13), (15), (16), (17), (18), Додатку III(B)(1) та Додатку IV(A)(I)(8.1), (8.2), (9), (10), (11.1), (11.2), (12), (13.1), (13.2), (14), (15), (17), (18), (19.1), (19.2), (20), (22.1), (22.2), (23.1), (23.2), (24), (25.5), (25.6), (26), (27.1), (27.2), (28), (29), (32.1), (32.2), (33), (34), (36.1), (36.2), (37), (38.1) і (38.2), де доречно, офіційна заява, що рослини:

40. Листяні дерева та кущі, призначені для садження, окрім насіння та рослин у тканинній культурі, що походять з третіх країн, окрім європейських та середземноморських країн

Без шкоди положенням, що застосовуються до рослин, перелічених у Додатку III(A)(2), (3), (9), (15), (16), (17) і (18), Додатку III(B)(1) та Додатку IV(A)(I), (11.1), (11.2), (11.3), (12), (13.1), (13.2), (14), (15), (17), (18), (19.1), (19.2), (20), (22.1), (22.2), (23.1), (23.2), (24), (33), (36.1), (38.1), (38.2), (39) та (45.1) де доречно, офіційна заява, що рослини находяться у стані спокою та вільні від листя

41. Однолітні та дворічні країни, окрім Gramineae, призначені для садження, окрім насіння, що походять з країн, окрім європейських та середземноморських країн

Без шкоди положенням, що застосовуються до рослин, , де доречно, перелічених у Додатку III(A)(11), (13), та Додатку IV(A)(I)(25.5), (25.6), (32.1), (32.2), (32.3), (33), (34), (35.1) і (35.2), офіційна заява, що рослини:

42. Рослини родини Gramineae декоративних багаторічних трав підродини Bambusoideae, Panicoideae та родів ^ Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. і Uniola L. призначені для садження, окрім насіння, що походять з країн, окрім європейських та середземноморських країн

Без шкоди вимогам, що застосовуються до рослин, де доречно, перелічених у Додатку IV(A)(I)(33) і (34), офіційна заява, що рослини:

та

та

43. Природні або штучні карликові форми рослин, призначені для садження, окрім насіння, що походять з не європейських країн

Без шкоди положенням, що застосовуються до рослин, перелічених у Додатку III(A)(1), (2), (3), (9), (13), (15), (16), (17), (18), Додатку III(B)(1), та Додатку IV(A)(I)(8.1), (9), (10), (11.1), (11.2), (12), (13.1), (13.2), (14), (15), (17), (18), (19.1), (19.2), (20), (22.1), (22.2), (23.1), (23.2), (24), (25.5), (25.6), (26), (27.1), (27.2), (28), (32.1), (32.2), (33), (34), (36.1), (36.2), (37), (38.1), (38.2), (39), (40) і (42), де доречно, офіційна заява, що:

(a) рослини, включаючи зібрані безпосередньо у природних середовищах, вирощувались, утримувались та спрямовувались у рості протягом, принаймні, двох послідовних років до відправлення, в офіційно зареєстрованих розсадних, що є суб’єктами офіційно забезпеченого режиму контролю,

(b) рослини у розсадниках, зазначені в підпункті (а):

(aa) принаймні, протягом періоду, зазначеного в (а):
44. Трав’яні багаторічні рослини, призначені для садження, окрім насіння, родини Caryophyllaceae (за винятком Dianthus L.), Compositae (за винятком Dendranthema (DC.) Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae та Rosaceae (за винятком Fragaria L.), що походять з третіх країн, окрім європейських та середземноморських країн

Без шкоди вимогам, що застосовуються до рослин, де доречно, перелічених у Додатку IV(A)(I)(32.1), (32.2), (32.3), (33) і (34), офіційна заява, що рослини:

та

45.1. Рослини трав’яних видів та рослини ^ Ficus L. і Hibiscus L., призначені для садження, окрім цибулин, клубнецибулин, кореневищ, насіння та бульб, що походять з не європейських країн

Без шкоди вимогам, що застосовуються до рослин, перелічених у Додатку IV, Частині A, Розділі I(27.1), (27.2), (28), (29), (32.1), (32.3) і (36.1), офіційна заява, що рослини:

(a) походять з зони, заснованої у країні експорту національною службою з захисту рослин у цій країні як вільної від Bemisia tabaci Genn. (не європейські популяції) відповідно до релевантних Міжнародних стандартів для фітосанітарних заходів, і що позначається на сертифікатах, зазначених у статтях 7 або 8 цієї Директиви у рубриці «Додаткова декларація»,

або

(b) походять з місця виробництва, заснованого у країні експорту національною службою з захисту рослин у цій країні як вільного від Bemisia tabaci Genn. (не європейські популяції) відповідно до релевантних Міжнародних стандартів для фітосанітарних заходів, і що позначається на сертифікатах, зазначених у статтях 7 або 8 цієї Директиви у рубриці «Додаткова декларація», та заявленого вільним від Bemisia tabaci Genn. (не європейські популяції) за результатами офіційних перевірок, проведених, принаймні, один раз кожні три тижні протягом дев’яти тижнів до експорту,

або

(c) у випадках, де ^ Bemisia tabaci Genn. (не європейські популяції) була виявлена в місці виробництва, утримувались або вироблялись в цьому місці виробництва та зазнавали відповідну обробку для забезпечення відсутності Bemisia tabaci Genn. (не європейські популяції), і згодом це місце виробництва було визначено вільним від Bemisia tabaci Genn. (не європейські популяції) внаслідок запровадження відповідних процедур з метою знищення Bemisia tabaci Genn. (не європейські популяції), за результатами як офіційних перевірок, здійснюваних щотижня протягом дев’яти тижнів до експорту, так і процедур контролю протягом зазначеного періоду. Деталі обробки позначаються на сертифікатах, зазначених у статті 7 або 8 цієї Директиви.

45.2. Зрізані квіти ^ Aster spp., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L., та листяні овочі Ocimum L., що походять з не європейських країн

Офіційна заява, що зрізані квіти та листяні овочі:

або

45.3. Рослини Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. призначені для садження, окрім насіння, що походять з країн, де відомі випадки існування Tomato yellow leaf curl virus

Без шкоди вимогам, що застосовуються до рослин, перелічених у Додатку III(A)(13) та Додатку IV(A)(I)(25.5), (25.6) і 25.7, де доречно:

(a) Де не відомі випадки існування Bemisia tabaci Genn.

офіційна заява, що жодні симптоми Tomato yellow leaf curl virus не спостерігались на рослинах

(b) Де відомі випадки існування ^ Bemisia tabaci Genn.

офіційна заява, що:

(a) жодні симптоми Tomato yellow leaf curl virus не спостерігались на рослинах, та

(aa) рослини походять з регіонів, відомих як вільні від ^ Bemisia tabaci Genn., або

(bb) місце виробництва було визначено вільним від Bemisia tabaci Genn. За результатами офіційних перевірок, здійснюваних, принаймні, щомісячно протягом трьох місяців до експорту,

або

(b) жодні симптоми Tomato yellow leaf curl virus не спостерігались у місці виробництва, і місце виробництва становило предмет відповідної обробки та режиму контролю для забезпечення відсутності Bemisia tabaci Genn.

46. Рослини, призначені для садження, окрім насіння, бульб, клубнецибулин, що походять з країн, де відомі випадки існування релевантних шкідливих організмів.

Релевантними шкідливими організмами є:

Без шкоди вимогам, що застосовуються до рослин, перелічених у Додатку III(A)(13) та Додатку IV(A)(I)(25.5) (25.6), (32.1), (32.2), (32.3), (35.1), (35.2), (44), (45), (45.1), (45.2) і (45.3), де доречно:

(a) Де не відомі випадки існування Bemisia tabaci Genn. (не європейські популяції) або інших переносників релевантних шкідливих організмів

Офіційна заява, що жодні симптоми релевантних шкідливих організмів не спостерігались на рослинах протягом їхнього повного циклу вегетації

(b) Де відомі випадки існування Bemisia tabaci Genn. (не європейські популяції) або інших переносників релевантних шкідливих організмів

Офіційна заява, що жодні симптоми релевантних шкідливих організмів не спостерігались на рослинах протягом адекватного періоду,

та що

(a) рослини походять з регіонів, відомих як вільні від ^ Bemisia tabaci Genn. і інших переносників релевантних шкідливих організмів;

або

(b) місце виробництво було визначено вільним від Bemisia tabaci Genn. і інших переносників релевантних шкідливих організмів за результатами офіційних перевірок, здійснюваних у відповідний час;

або

(c) рослини становили предмет відповідної обробки з метою знищення ^ Bemisia tabaci Genn.

47. Насіння Helianthus annuus L.

Офіційна заява, що:

(a) насіння походить з зон, відомих як вільні від Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. та de Toni;

або

(b) насіння, окрім насіння вироблених різновидів, стійких до усіх видів ^ Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. та de Toni, присутніх у зоні виробництва, становило предмет відповідної обробки проти Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. та de Toni.

48. Насіння ^ Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Офіційна заява, що насіння було одержано засобами відповідного методу кислотної екстракції або еквівалентного методу, ухваленого відповідно до процедури, встановленої у частині 2 статті 18,

та

(a) або насіння походить з зон, де не відомі випадки присутності ^ Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye та Potato spindle tuber viroid; або

(b) жодні симптоми захворювань, спричинених цими організмами, не спостерігались у місці виробництва протягом їхнього повного циклу вегетації; або

(c) насіння становило предмет офіційних тестів на наявність, принаймні, цих шкідливих організмів, на репрезентативному зразку та з використанням відповідних методів, і було визначено, за результатами цих тестів, вільним від цих шкідливих організмів.

49.1. Насіння ^ Medicago sativa L.

Офіційна заява, що:

(a) жодні симптоми Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev не спостерігались у місці виробництва від початку останнього повного циклу вегетації та Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev не була виявлена за результатами лабораторних тестів на репрезентативному зразку;

або

(b) обкурювання мало місце до експорту.

49.2. Насіння Medicago sativa L., що походить з країн, де відомі випадки існування Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.

Без шкоди вимогам, що застосовуються до рослин, перелічених у Додатку IV(A)(I)(49.1), офіційна заява, що:

(a) не були відомі випадки присутності ^ Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. на фермі або у безпосередній близькості з нею від початку минулих 10 років;

(b) або

або

або

(c) жодні симптоми ^ Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. не спостерігались у місці виробництва або на будь-якому врожаї Medicago sativa L., прилеглому до нього, протягом останнього повного циклу вегетації або, де доречно, останніх двох циклів вегетації;

(d) врожай був вирощений на землі, на якій попередні врожаї ^ Medicago sativa L. не були наявними протягом останніх трьох років до засівання.

50. Насіння Oryza sativa L.

Офіційна заява, що:

(a) насіння було офіційно перевірено шляхом відповідних нематологічних тестів і було визначено вільним від ^ Aphelenchoides besseyi Christie;

або

(b) насіння становило предмет відповідної обробки гарячою водою або іншої відповідної обробки проти Aphelenchoides besseyi Christie.

51. Насіння Phaseolus L.

Офіційна заява, що:

(a) насіння походить з зон, відомих як вільні від ^ Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye;

або

(b) репрезентативний зразок насіння був перевірений та визначений вільним від Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye за результатами цих тестів.

52. Насіння Zea mais L.

Офіційна заява, що:

(a) насіння походить з зон, відомих як вільні від ^ Erwinia stewartii (Smith) Dye;

Або

(b) репрезентативний зразок насіння був перевірений та визначений вільним від Erwinia stewartii (Smith) Dye за результатами цих тестів.

53. Насіння видів Triticum, Secale і X Triticosecale з Афганістану, Індії, Ірану, Іраку, Мексики, Непалу, Пакистану, Південної Африки та США, де відомі випадки існування Tilletia indica Mitra

Офіційна заява, що насіння походить з регіону, де не відомі випадки ^ Tilletia indica Mitra. Назва регіону повинна позначатись на фітосанітарному сертифікаті, передбаченому у статті 7.

54. Зерно видів Triticum, Secale і X Triticosecale з Афганістану, Індії, Ірану, Іраку, Мексики, Непалу, Пакистану, Південної Африки та США, де відомі випадки існування Tilletia indica Mitra.

Офіційна заява, що або,

(i) зерно походить з регіону, де не відомі випадки^ Tilletia indica Mitra. Назва регіону повинна позначатись на фітосанітарному сертифікаті, передбаченому у статті 7, у рубриці «місце походження», або

(ii) жодні симптоми ^ Tilletia indica Mitra не спостерігались на рослинах у місці виробництва протягом їхнього останнього повного циклу вегетації і що репрезентативні зразки зерна були взяті як під час жнив так і напередодні відвантаження, перевірені и визначені вільними від Tilletia indica Mitra за результатами цих тестів; останнє позначається на фітосанітарному сертифікаті, передбаченому у статті 7, у рубриці «назва продукції» як «перевірено та визначено вільним від Tilletia indica Mitra».

Розділ II

^ РОСЛИНИ, РОСЛИННІ ПРОДУКТИ ТА ІНШІ ОБ’ЄКТИ, ЩО ПОХОДЯТЬ З ТЕРИТОРІЇ СПІЛЬНОТИ

Рослини, рослинні продукти та інші об’єкти

Спеціальні вимоги

1. [ скасовано]
2. Деревина Platanus L., включаючи деревину, що не зберегла свою природну округлу поверхню

(a) Офіційна заява, що деревина походить з регіонів, відомих як вільні від ^ Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter;

або

(b) має бути присутній доказ у вигляді знаку «kiln-dried» (пройдена осушка в печі) або «K.D.» або іншого міжнародно визнаного знаку, поставленого на деревині або на його упакуванні відповідно до існуючого вжитку, що вона пройшла висушування в печі до вмісту вологості нижче 20%, вираженого як відсоток сухої речовини, досягнутого завдяки відповідному режиму часу/температури.

3. [ скасовано]
4. Рослини Pinus L. призначені для садження, окрім насіння

Офіційна заява, що жодні симптоми Scrirrhia pini Funk та Parker не спостерігались у місці виробництва або у безпосередній близькості з ним від початку останнього повного циклу вегетації.

5. Рослини ^ Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. та Tsuga Carr., призначені для садження, окрім насіння

Без шкоди вимогам, що застосовуються до рослин, перелічених у Додатку IV(A)(II)(4), де доречно, офіційна заява, що жодні симптоми ^ Melampsora medusae Thümen не спостерігались у місці виробництва або у безпосередній близькості з ним від початку останнього повного циклу вегетації.

6. Рослини Populus L., призначені для садження, окрім насіння

Офіційна заява, що жодні симптоми Melampsora medusae Thümen не спостерігались у місці виробництва або у безпосередній близькості з ним від початку останнього повного циклу вегетації.

7. Рослини Castanea Mill. та Quercus L., призначені для садження, окрім насіння

Офіційна заява, що:

(a) рослини походять з регіонів, відомих як вільні від ^ Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

або

(b) жодні симптоми Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr не спостерігались у місці виробництва або у безпосередній близькості з ним від початку останнього повного циклу вегетації.

8. Рослини Platanus L., призначені для садження, окрім насіння

Офіційна заява, що:

(a) рослини походять з регіону, відомого як вільний від ^ Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter

або

(b) жодні симптоми Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter не спостерігались у місці виробництва або у безпосередній близькості з ним від початку останнього повного циклу вегетації.

9. Рослини Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. та Sorbus L., призначені для садження, окрім насіння

Офіційна заява:

(a) рослини походять із зон, визнаних як вільні від ^ Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. відповідно до процедури, встановленої у частині 2 статті 18;

або

(b) що рослини в полі виробництва та у безпосередній близькості з ним, які виявили симптоми d'^ Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., були видалені.

10. Рослини Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., та їхні гібриди, окрім плодів та насіння

Офіційна заява, що:

(a) рослини походять з регіонів, відомих як вільні від ^ Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli та Gikashvili, Citrus vein enation woody gall та Citrus tristeza virus (Європейські штами);

або

(b) рослини походять від схеми сертифікації, за вимогами якої вони повинні одержуватись по прямій лінії від матеріалу, що утримувався за відповідними умовами та становив предмет офіційних перевірок на наявність, принаймні, Citrus tristeza virus (європейські штами) та Citrus vein enation woody gall, з використанням відповідних індикаторів або еквівалентних методів, ухвалених відповідно до процедури, встановленої у частині 2 статті 18, та постійно вирощувались у теплиці з бактерицидним захистом або в ізоляторі, в яких жодні симптоми Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Pandri) Kanchaveli і Gikashvili, Citrus tristeza virus (європейські штами) та Citrus vein enation woody gall не спостерігались;

або

(c) рослини:

 • походять від схеми сертифікації, за вимогами якої вони повинні одержуватись по прямій лінії від матеріалу, що утримувався за відповідними умовами та становив предмет офіційних індивідуальних перевірок на наявність, принаймні, Citrus vein enation woody gall та Citrus tristeza virus (Європейські штами), з використанням відповідних індикаторів або еквівалентних методів, ухвалених відповідно до процедури, встановленої у частині 2 статті 18, і був визнаний, за результатами цих тестів, вільним від Citrus tristeza virus (європейські штами), та сертифікований як вільний, принаймні, від Citrus tristeza virus (Європейські штами) за результатами офіційних індивідуальних тестів, проведених відповідно до методів, зазначених у цьому абзаці,

та

 • були перевірені і жодні симптоми ^ Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Pandri) Kanchaveli et Gikashvili, та Citrus vein enation woody gall та Citrus tristeza virus не спостерігались від початку останнього повного циклу вегетації.

11. Рослини ^ Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. та Strelitziaceae, вкорінені або із приєднаною або прив’язаною середою для вирощування

Офіційна заява, що:

(a) жодне зараження на ^ Radopholus similis (Cobb) Thorne не спостерігалось у місці виробництва від початку останнього повного циклу вегетації;

або

(b) ґрунт та коріння підозрюваних рослин становили предмет, від початку останнього повного циклу вегетації, офіційної нематологічної перевірки на наявність, принаймні, Radopholus similis (Cobb) Thorne і були визначені, за результатами цих тестів, вільними від шкідливого організму.

12. Рослини Fragaria L., Prunus L. та Rubus L., призначені для садження, окрім насіння

Офіційна заява, що:

(a) рослини походять з регіонів, відомих як вільні від релевантних шкідливих організмів;

або

(b) жодні симптоми захворювань, спричинених релевантними шкідливими організмами, не спостерігались на рослинах у місці виробництва від початку останнього повного циклу вегетації.

Релевантними шкідливими організмами є:

 • на Fragaria L.:

 • Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae

 • Arabis mosaic virus

 • Raspberry ringspot virus

 • Strawberry crinkle virus

 • Strawberry latent ringspot virus

 • Strawberry mild yellow edge virus

 • Tomato black ring virus

 • Xanthomonas fragariae Kennedy та King

 • на Prunus L.:

 • Apricot chlorotic leafroll mycoplasm

 • Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye

 • на Prunus persica (L.) Batsch:

 • Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,

 • на Rubus L.:

 • Arabis mosaic virus

 • Raspberry ringspot virus

 • Strawberry latent ringspot virus

 • Tomato black ring virus.

13. Рослини Cydonia Mill., та Pyrus L., призначені для садження, окрім насіння

Без шкоди вимогам, що застосовуються до рослин, перелічених у Додатку IV(A)(II)(9), офіційна заява, що:

(a) рослини походять з регіонів, відомих як вільні від Pear decline mycoplasm;

або

(b) рослини у місці виробництва та у безпосередній близькості з ним, що виявили симптоми, які викликають підозру зараження Pear decline mycoplasm, видалялись у цьому місці протягом останніх трьох повних циклів вегетації.

14. Рослини Fragaria L., призначені для садження, окрім насіння

Без шкоди вимогам, що застосовуються до рослин, перелічених у Додатку IV(A)(II)(12), офіційна заява, що:

(a) рослини походять з регіонів, відомих як вільні від ^ Aphelenchoides besseyi Christie;

або

(b) жодні симптоми Aphelenchoides besseyi Christie не спостерігались на рослинах у місці виробництва від початку останнього повного циклу вегетації:

або

(c) у випадку рослин у тканинній культурі, рослини були одержані від рослин, що задовольняли вимоги розділу (b) цього пункту або були офіційно перевірені відповідними нематологічними методами і визначені як вільні від Aphelenchoides besseyi Christie.

15. Рослини Malus Mill., призначені для садження, окрім насіння

Без шкоди вимогам, що застосовуються до рослин, перелічених у Додатку IV(A)(II)(9), офіційна заява, що:

(a) рослини походять з регіонів, відомих як вільні від Apple proliferation mycoplasm;

або

(b) (aa) рослини, окрім вирослих з насіння, були:

 • або офіційно сертифіковані за схемами сертифікації, за вимогами якої вони повинні одержуватись по прямій лінії від матеріалу, що утримувався за відповідними умовами та становив предмет офіційних перевірок на наявність, принаймні, Apple proliferation mycoplasm з використанням відповідних індикаторів або еквівалентних методів і визначений, за результатами цих тестів, вільним від цього шкідливого організму,

або

 • або одержані по прямій лінії від матеріалу, що утримувався за відповідними умовами та становив предмет, принаймні, один раз протягом останніх шести повних циклів вегетації, офіційної перевірки на наявність, принаймні, Apple proliferation mycoplasm з використанням відповідних індикаторів або еквівалентних методів і визначений, за результатами цих тестів, вільним від цього шкідливого організму;

(bb) жодні симптоми, спричинені Apple proliferation mycoplasm не спостерігались на рослинах у місці виробництва, або на сприйнятливих рослинах у безпосередній близькості з ним, від початку останніх трьох повних циклів вегетації.

16. Рослини таких видів Prunus L., призначені для садження, окрім насіння:

 • Prunus amygdalus Batsch,

 • Prunus armeniaca L.,

 • Prunus blireiana Andre,

 • Prunus brigantina Vill.,

 • Prunus cerasifera Ehrh.,

 • Prunus cistena Hansen,

 • Prunus curdica Fenzl та Fritsch.,

 • Prunus domestica ssp. domestica L.,

 • Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid,

 • Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,

 • Prunus glandulosa Thunb.,

 • Prunus holosericea Batal.,

 • Prunus hortulana Bailey,

 • Prunus japonica Thunb.,

 • Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,

 • Prunus maritima Marsh.,

 • Prunus mume Sieb. та Zucc.,

 • Prunus nigra Ait.,

 • Prunus persica (L.) Batsch,

 • Prunus salicina L.,

 • Prunus sibirica L.,

 • Prunus simonii Carr.,

 • Prunus spinosa L.,

 • Prunus tomentosa Thunb.,

 • Prunus triloba Lindl. Інші види Prunus L., вразливі на Plum pox virus

Без шкоди вимогам, що застосовуються до рослин, перелічених у Додатку IV(A)(II)(12), офіційна заява, що:

(a) рослини походять з регіонів, відомих як вільні від Plum pox virus;

або

(b) (aa) рослини, окрім вирослих з насіння, були:

 • або офіційно сертифіковані за схемами сертифікації, за вимогами якої вони повинні одержуватись по прямій лінії від матеріалу, що утримувався за відповідними умовами та становив предмет офіційних перевірок на наявність, принаймні, plum pox virus з використанням відповідних індикаторів або еквівалентних методів і визначений, за результатами цих тестів, вільним від цього шкідливого організму,

або

 • або одержані по прямій лінії від матеріалу, що утримувався за відповідними умовами та становив предмет, принаймні, один раз протягом останніх трьох повних циклів вегетації, офіційної перевірки на наявність, принаймні, Plum pox virus з використанням відповідних індикаторів або еквівалентних методів і визначений, за результатами цих тестів, вільним від цього шкідливого організму;

(bb) жодні симптоми захворювання, спричиненого Plum pox virus не спостерігались на рослинах у місці виробництва, або на сприйнятливих рослинах у безпосередній близькості з ним, від початку останніх трьох повних циклів вегетації;

(cc) рослини у місці виробництва, що виявили симптоми захворювання, спричиненого іншими вірусами або вірусоподібними патогенами, були видалені.

17. Рослини Vitis L., окрім плодів та насіння

Офіційна заява, що жодні симптоми Grapevine Flavescence dorée MLO та Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. не спостерігались на рослинах материнських видів у місці виробництва від початку останніх двох повних циклів вегетації.

18.1. Бульби ^ Solanum tuberosum L., призначені для садження

Офіційна заява, що:

(a) положення Спільноти про боротьбу з Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival були задоволені;

та

(b) або бульби походять з регіону, відомого як вільний від ^ Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann та Kotthoff) Davis et al. або положення Спільноти про боротьбу з Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann та Kotthoff) Davis et al. були задоволені;

та

(c) бульби походять з поля, відомого як вільне від ^ Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens та Globodera pallida (Stone) Behrens;

та

(d) (aa) або бульби походять з регіонів, в яких не відомі випадки Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith; або

(bb) з регіонів, де відомі випадки ^ Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, бульби походять з місця виробництва, визначеного вільним від Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, або вважається вільним від нього внаслідок запровадження відповідної процедури с метою знищення Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith;

та

(e) або, бульби походять з регіонів, в яких не відром випадки ^ Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (усі популяції) та Meloidogyne fallax Karssen, або з регіонів, де відомі випадки Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (усі популяції) та Meloidogyne fallax Karssen:

 • або, бульби походять з місця виробництва, визначеного вільним від ^ Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (усі популяції) та Meloidogyne fallax Karssen на основі річного обстеження рослин-реціпієнтів шляхом візуального обстеження рослин-реципієнтів у відповідний час та шляхом візуального обстеження як зовні, так і на розріз бульб після збирання врожаю картоплі, вирослої на місці виробництва, або

 • з бульб після врожаю були навмання вибрані зразки, які або перевірялись на присутність симптомів після застосування відповідного методу індукування симптомів, або тестувались у лабораторних умовах, також як і візуально перевірялись як зовні, так і на розріз бульб, у належний час та в усіх випадках в час закривання пакувальної тари або контейнерів до продажу на ринку відповідно до положень про закривання у Директиві Ради 66/403/ЄEC від 14 червня 1996 року про продаж насінної картоплі12 , і жодні симптоми Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (усі популяції) та Meloidogyne fallax Karssen не були виявлені

18.2. Бульби ^ Solanum tuberosum L., призначені для садження, окрім бульб тих різновидів, що офіційно прийняті в одній або більше з держав-членів відповідно до Директиви Ради 70/457/ЄEC від 29 вересня 1970 року про спільний каталог сортів різних видів сільськогосподарських рослин13

Без шкоди спеціальним вимогам, що застосовуються до бульб, перелічених у Додатку IV(A)(II)(18.1), офіційна заява, що бульби:

 • належать до передових селекцій, при цьому така заява позначається відповідним шляхом на документі, що супроводжує відповідні бульби,

 • були вироблені на території Спільноти,

та

 • були одержані по прямій лінії від матеріалу, що утримувався за відповідними умовами та становив предмет, на території Спільноти, офіційної карантинної перевірки з використанням відповідних методів і був визнаний, за результатами цих тестів, вільним від шкідливих організмів.

18.3. Рослини видів Solanum L. або їхні гібриди, які формують кореневі пагони або бульби і призначені для садження, окрім тих бульб Solanum tuberosum L., що зазначаються у Додатку IV(A)(II)(18.1) або (18.2), та окрім матеріалу зберігання культури, що накопичується у банках генів або колекціях генних запасів(a) Рослини утримувались у карантинних умовах і були визначені вільними від будь-яких шкідливих організмів за результатами карантинної перевірки;

(b) карантинна перевірка, зазначена в підпункті (а):

(aa) контролюється офіційною організацією з захисту рослин відповідної держави-члена та виконується підготовленим науковим персоналом цієї організації або будь-якої офіційно ухваленої установи:

(bb) виконується в місці, забезпеченим відповідними засобами, достатніми для утримання шкідливих організмів та зберігання матеріалу, включаючи рослини-індикатори, у такий спосіб, щоб усунути будь-який ризик розповсюдження шкідливих організмів;

(cc) виконуватись на кожній одиниці матеріалу,

 • шляхом візуального обстеження з регулярними інтервалами протягом повної довжини, принаймні, одного вегетативного циклу, беручи до уваги тип матеріалу та етап його розвитку протягом програми перевірки щодо симптомів, спричинених будь-якими шкідливими організмами,

 • шляхом дослідження відповідно до доречних методів, що мають подаватись до Комітету, зазначеного у частині 2 статті 18:,

 • у випадку усього картопляного матеріалу стосовно, принаймні,

 • Andean potato latent virus,

 • Arracacha virus B. oca strain,

 • Potato black ringspot virus,

 • Potato spindle tuber viroid,

 • Potato virus T,

 • Andean potato mottle virus,

 • Спільних картопляних вірусів A, M, S, V, X і Y (включаючи Yo, Yn та Yc) та Potato leaf roll virus,

 • Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann та Kotthoff) Davis et al.,

 • Pseudomonas solanaceanum (Smith) Smith;

 • у випадку перевіреної насінної картоплі, принаймні, стосовно зазначених вище вірусів та віроїдів;

(dd) шляхом доречного дослідження будь-якого іншого симптому, що спостерігається під час візуального обстеження, з метою ідентифікації шкідливого організму, який спричинив такі симптоми;
(c) будь-який матеріал, що не був визначений в результаті тестів, зазначених у (b), як вільний від шкідливих організмів, зазначених у (b), негайно знищується або стає предметом процедур, що усувають шкідливий організм (організми);

(d) кожна організація або дослідницька установа, що утримує цей матеріал, інформує свою офіційну службу з захисту рослин цієї держави-члена про утримуваний матеріал.

18.4. Рослини видів Solanum L., або їхні гібриди, які формують кореневі пагони або бульби, призначені для садження і зберігаються у банках генів або колекціях генних запасів

Кожна організація або дослідницька установа, що утримує цей матеріал, інформує свою офіційну службу з захисту рослин цієї держави-члена про утримуваний матеріал.

18.5. Бульби Solanum tuberosum L., окрім зазначених у Додатку IV(A)(II)(18.1), (18.2), (18.3) або (18.4)

Має бути підтвердження у вигляді реєстраційного номеру, поставленого на упаковку або на транспортному засобі у випадку вільно навантаженої картоплі, що перевозиться насипним вантажем, що картопля була вирощена офіційно зареєстрованим виробником або походить з офіційно зареєстрованого колективного сховища або диспетчерськими центрами, розташованими в регіоні виробництва, з позначенням того, що бульби не уражені Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith та що

(a) положення Спільноти про боротьбу з ^ Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival;

та

(b) де доречно, положення Спільноти про боротьбу з Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann та Kotthoff) Davis et al. є задоволеними.

18.6. Рослини Solanaceae призначені для садження, окрім насіння та окрім рослин, зазначених у Додатку IV(A)(II)(18.4) або (18.5)

Без шкоди вимогам, що застосовуються до рослин, перелічених у Додатку IV(A)(II)(18.1), (18.2) та (18.3), де доречно, офіційна заява, що:

(a) рослини походять з регіонів, відомих як вільні від Potato stolbur mycoplasm;

або

(b) жодні симптоми Potato stolbur mycoplasm не спостерігались на рослинах у місці виробництва від початку останнього повного циклу вегетації.

18.7. Рослини Capsicum annuum L., Lycopersicum lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L., та Solanum melongena L., призначені для садження, окрім насіння

Без шкоди вимогам, що застосовуються до рослин, перелічених у Додатку V(A)(II)(18.6), де доречно, офіційна заява, що:

(a) рослини походять з регіонів, що були визначені як вільні від ^ Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith; або

(b) жодні симптоми Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith не спостерігались на рослинах у місці виробництва від початку останнього повного циклу вегетації .

19. Рослини ^ Humulus lupulus L., призначені для садження, окрім насіння

Офіційна заява, що жодні симптоми Verticillium albo-atrum Reinke і Berthold та Verticillium dahliae Klebahn не спостерігались на хмелю в місці виробництва від початку останнього повного циклу вегетації.

20. Рослини Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. та Pelargonium l'Hérit, ex Ait., призначені для садження, окрім насіння

Офіційна заява, що:

(a) жодні ознаки ^ Heliothis armgera Hübner або Spodoptera littoralis (Boisd.) не спостерігались на рослинах у місці виробництва від початку останнього повного циклу вегетації;

або

(b) рослини пройшли відповідну обробку для їхнього захисту від зазначених організмів.

21.1. Рослини Dendranthema (DC) Des Moul. призначені для садження, окрім насіння

Без шкоди вимогам, що застосовуються до рослин, перелічених у Додатку IV(A)(II)(20), офіційна заява, що:

(a) рослини не становлять більше аніж третє покоління, що походить від матеріалу, який був визначений як вільний від Chrysanthemum stunt viroid в ході вірусологічних перевірок, або безпосередньо походить від матеріалу, репрезентативний зразок якого на рівні, принаймні, 10% був визначений як вільний від Chrysanthemum stunt viroid в ході офіційної перевірки, проведеної в час цвітіння;

(b) рослини або відростки надійшли з об’єктів:

 • які офіційно перевірялись, принаймні, щомісячно протягом тримісячного періоду до відправлення і в яких жодні симптоми ^ Puccinia horiana Hennings не спостерігались протягом цього періоду, і в безпосередній близькості до яких не були відомі випадки жодних симптомів Puccinia horiana Hennings протягом тримісячного періоду до продажу,

або

 • партія пройшла відповідну обробку проти ^ Puccinia horiana Hennings;

(c) у випадку викоренених відростків, жодні симптоми Didymella ligulicola (Baker, Dimock та Davis) v. Arx не спостерігались або на відростках, або на рослинах з яких були одержані відростки, або що, у випадку вкорінених відростків, жодні симптоми Didymella ligulicola (Baker, Dimock та Davis) v. Arx не спостерігались як на відростках, так і на площині живлення коренів.

21.2. Рослини Dianthus L. призначені для садження, окрім насіння

Без шкоди вимогам, що застосовуються до рослин, перелічених у Додатку IV(A)(II)(20), офіційна заява, що:

 • рослини були одержані по прямій лінії від материнських рослин, які були визначені як вільні від ^ Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr і Burkholder та Phialophora cinerescens (Wollenw.) van Beyma за результатами офіційно ухвалених перевірок, здійснюваних, принаймні, один раз протягом двох попередніх років,

 • жодні симптоми зазначених вище шкідливих організмів не спостерігались на рослинах.

22. Цибулини ^ Tulipa L. та Narcissus L., окрім тих, для яких має бути свідчення на їхній упаковці, або іншим засобом, що вони призначені для продажу кінцевим споживачам, не залученим до професійного виробництва зрізаних квітів

Офіційна заява, що жодні симптоми Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev не спостерігались на рослинах від початку останнього повного циклу вегетації.

23. Рослини трав’янистих видів, призначені для садження, окрім:

 • цибулин,

 • клубнецибулин,

 • рослин родини Gramineae,

 • кореневищ,

 • насіння,

 • бульб

Без шкоди вимогам, що застосовуються до рослин у Додатку IV, Частині A, Розділі II(20), (21.1) або (21.2), Офіційна заява, що:

(a) рослини походять з регіону, відомого як вільний від Liriomyza huidobrensis (Blanchard) та Liriomyza trifolii (Burgess),

або

(b) жодні ознаки ^ Liriomyza huidobrensis (Blanchard) та Liriomyza trifolii (Burgess) не спостерігались у місці виробництва, за результатами офіційних перевірок, здійснюваних, принаймні, щомісячно протягом трьох місяців перед збиранням урожаю,

або

(c) безпосередньо перед реалізацією, рослини були офіційно перевірені і визначені вільними від ^ Liriomyza huidobrensis (Blanchard) та Liriomyza trifolii (Burgess) та становили предмет відповідної обробки проти Liriomyza huidobrensis (Blanchard) та Liriomyza trifolii (Burgess)

24. Рослини з корінням, посаджені або призначені для садження, вирослі на відкритому ґрунті

Повинен бути доказ , що місце виробництва відоме як вільне від ^ Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann та Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens та Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

25. Рослини ^ Beta vulgaris L., призначені для садження, окрім насіння

Офіційна заява, що:

(a) рослини походять з регіонів, відомих як вільні від Beet leaf curl virus;

або

(b) Прояви вірусу Beet leaf curl не були відомі в зоні виробництва та жодні симптоми Beet leaf curl virus не спостерігались у місці виробництва або у безпосередній близькості з ним від початку останнього повного циклу вегетації.

26. Насіння ^ Helianthus annuus L.

Офіційна заява, що:

(a) насіння походить з регіонів, відомих як вільні від Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. та de Toni;

або

(b) насіння, окрім того насіння, що було вироблено з різновидів, стійких до усіх видів ^ Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. та de Toni, присутніх у регіоні виробництва, становило предмет відповідної обробки проти Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. та de Toni.

26.1. Рослини Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., призначені для садження, окрім насіння

Без шкоди вимогам, що застосовуються до рослин, де доречно, перелічених у Додатку IV(a)(II)(18.6) та (23) Офіційна заява, що:

(a) рослини походять з регіонів, відомих як вільні від Tomato yellow leaf curl virus;

або

(b) жодні симптоми Tomato yellow leaf curl virus не спостерігались на рослинах;

та

(aa) рослини походять з регіонів, відомих як вільні від ^ Bemisia tabaci Genn;

або

(bb) місце виробництва було визначено вільним від Bemisia tabaci Genn. за результатами офіційних перевірок, здійснюваних, принаймні, щомісячно, протягом трьох місяців до експорту;

або

(c) жодні симптоми Tomato yellow leaf curl virus не спостерігались у місці виробництва та місце виробництва становило предмет відповідної обробки та режиму контролю для забезпечення відсутності Bemisia tabaci Genn.

27. Насіння ^ Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Офіційна заява, що насіння одержано шляхом методу відповідної кислотної екстракції або рівноцінного методу, ухваленого відповідно до процедури, встановленої у частині 2 статті 18;

та

(a) або насіння походить з регіонів, де не відомі випадки ^ Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. або Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye;

або

(b) жодні симптоми захворювань, спричинених тими шкідливими організмами, не спостерігались на рослинах у місці виробництва протягом їхнього повного останнього циклу вегетації;

або

(c) насіння становило предмет офіційної перевірки на наявність, принаймні, тих шкідливих організмів на репрезентативному зразку і з використанням відповідних методів, і було визначено, за результатами цих тестів, як вільне від тих шкідливих організмів.

28.1. Насіння ^ Medicago sativa L.

Офіційна заява, що:

(a) жодні симптоми Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev не спостерігались у місці виробництва від початку останнього повного циклу вегетації та що Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev не було виявлено за результатами лабораторних тестів на репрезентативному зразку;

або

(b) обкурювання мало_місце до продажу на рику.

28.2. Насіння Medicago sativa L.

Без шкоди вимогам, що застосовуються до рослин, перелічених у Додатку IV(A)(II)(28.1), офіційна заява, що:

(a) насіння походить з регіонів, відомих як вільні від Clavibacter michiganensis spp. insidiosus Davis et al.;

або

(b) – випадки Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. Не відомі на фермі або у безпосередній близькості від початку останніх 10 років;

та

 • культура належить до різновиду, визнаного як високо стійкий до ^ Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.,

або

 • ще не розпочався її четвертий повний цикл вегетації від засівання, коли насіння було зібране, та не було більше ніж, одного попереднього врожаю цієї культури,

або

 • вміст інертної маси, визначеної відповідно до правил, що застосовуються до сертифікації насіння, продаваного на території Спільноти, не перевищує 0,1% ваги,

 • жодні симптоми ^ Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. не спостерігались у місці виробництва або на будь-якій культурі Medicago sativa L., суміжній з ним, протягом останнього повного циклу вегетації або, де доречно, останніх двох циклів вегетації,

 • культури були вирощені на землі, на якій не була присутня попередня культура ^ Medicago sativa L. протягом останніх трьох років до засівання.

29. Насіння Phaseolus L.

Офіційна заява, що:

(a) насіння походить з регіонів, відомих як вільні від ^ Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye;

або

(b) репрезентативний зразок насіння був перевірений та визначений як вільний від Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye за результатами цих тестів.

30.1. Плоди ^ Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., та їхні гібриди

Упаковка повинна мати відповідний знак походження.

ЧАСТИНА B


6820430178828065.html
6820569173549516.html
6820654229571693.html
6820735803706928.html
6820785235454210.html