Декларація про прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції - страница 5Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)


Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)Додаток Г


Назва підприємства_______________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

^ Доходи у вигляді безповоротної

фінансової допомоги та безоплатно наданих товарів

Код

По місяцях

Протягом звітного
Показники

рядка

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

року

1.

Незворотна фінансова допомога:


1.1.

сума коштів, переданих платнику податку без відповідної компенсації чи повернення

5.1
1.2.

сума кредиторської заборгованості платника податку перед іншою юридичною чи фізичною особою, яка залишилася нестягнутою після закінчення строку позовної давності

5.2
2.

Безоплатно надані товари (роботи, послуги) :


2.1.

товари, які надаються платнику податку без грошової або іншої компенсації вартості

5.3
2.2.

роботи та послуги, які надаються платнику податку без вимоги про компенсацію їх вартості

5.4
2.3.

вартість матеріальних цінностей, переданих згідно з договорами схову та використаних платником податку у власному виробничому чи господарчому обороті

5.5
3.

Всього доходів у вигляді безповоротної фінансової допомоги та безоплатно наданих товарів (сума рядків 5.1 - 5.5)

5.6
4.

Проіндексовані валові доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги

5.7
5.

Проіндексовані валові доходи за рік

5.8
Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)


Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)
Додаток ДІдентифікаційний код за ЄДРПОУ6804385089885371.html
6804502262359938.html
6804594622306761.html
6804650093594489.html
6804697338803162.html