Міністерство освіти І науки україни наказ - страница 5


* ЗНЗ замість математики (3+3 год.) може запроваджувати вивчення окремих курсів алгебри (2+3 год.) і геометрії (2+2 год.). за рахунок часу, відведеного на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів;

** Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Додаток 7

Типовий навчальний план

загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

Природничо-математичний напрям


^ Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Біотехнологічний профіль

Хіміко-технологічний та агрохімічний профілі

^ Фізико-хімічний профіль

10

11

10

11

10

11

Українська мова

1

1

1

1

1

1

Українська література

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова

3

3

3

3

3

3

Світова література

1

1

1

1

1

1

Історія України

1

1,5

1

1,5

1

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

1

Громадянська освіта:

правознавство

економіка


1


-


1


-


1


-

-

1

-

1

-

1

людина і світ

-

0,5

-

0,5

-

0,5

Художня культура

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Математика*

-

-

-

-

3

3
Алгебра
2

3

2

3

-

-
Геометрія
2

2

2

2

-

-
Астрономія
-

0,5

-

0,5

-

0,5

Біологія

5

5

1,5

1,5

1,5

1,5

Географія

1,5

-

1,5

-

1,5

-

Фізика

2

2

2

2

6

6

Хімія

1

2

4

6

4

6

Екологія

2

2

2

2

-

0,5

Технології

1

1

1

1

1

1

Інформатика

1

2

1

2

1

2

Фізична культура**

2

2

2

2

2

2

Захист Вітчизни

1

1

1

1

1

1

Разом

31

34

30,5

34,5

31,5

35

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів


7


4


7,5


3,5


6,5


3

Гранично допустиме навантаження на учня:

33

33

33

33

33

33

^ Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

38

38

38

38

38

6802499862477067.html
6802695705838227.html
6802839024260604.html
6802970658573518.html
6803061741999971.html